Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

2019 uppmärksammades hur Säkerhetspolisen använde ett nytt verktyg mot den islamistiska extremistmiljön i Sverige - utvisningar. Myndigheten hade då vänt sig till Migrationsverket för att få sex män, varav flera imamer, utvisade med hänvisning till lagen om särskild utlänningskontroll. Männen beskrevs som centralgestalter inom den islamistiska miljön och bedömdes utgöra ett hot mot rikets säkerhet.

Men Säkerhetspolisen har inte bara använt utvisningsverktyget mot personer som kopplas till våldsbejakande islamism - utan också mot den högerextrema miljön. 

Expo har, i samarbete med Expressen, granskat ett utvisningsärende som inkom till Migrationsverket i slutet av november och som riktar sig mot en man i 20-årsåldern boende i en kranskommun till Stockholm.

"Utvisad på politiska grunder"

Mannen är estniskt medborgare men har varit folkbokförd i Sverige sedan 2008. De senaste åren har han synts i flera demonstrationer för nazistiska Nordiska motståndsrörelsen, NMR. Bland annat deltog han i avslutningen på NMR:s valkampanj på Kungsholms torg i centrala Stockholm i slutet av augusti valåret 2018. Året därpå gick han uniformsklädd i nazistgrupperingens första maj-demonstration i Ludvika. 

I somras meddelade han på nätet att han lämnat NMR. Sedan dess har mannen varit en drivande kraft i en grupp fristående unga högerextremister i Stockholmsområdet. Bland annat har han, inom ramen för sitt löst organiserade nätverk ”White boys”, under hösten arrangerat en kampsportsturnering under namnet ”White boys fight club”. Mannen har också deltagit i flera högerextrema manifestationer, bland annat till stöd för fängslade medlemmar av en våldsam amerikansk vit makt-grupp.

I högerextrema chattkanaler berättade han om utvisningshotet: 

“Jag blir utvisad på politiska grunder. Våldtäktsmän får stanna men inte patrioter.”

Utvisningshotet uppmärksammades också av hans gamla organisation NMR, som på sin propagandasajt Nordfront skrev att Säkerhetspolisen använder utvisningar som “ännu ett verktyg att trakassera nationella”.

Advokaten: ”Inte fått ta del av någon bevisning”

Till skillnad från fallen med de utvisade imamerna så används inte lagen om särskild utlänningskontroll i det här ärendet. I stället är det utlänningslagens skrivelser om utvisning av EES-medborgare av “hänsyn till allmän ordning och säkerhet” som använts mot mannen. Migrationsverket har också beslutat om ett 15-årigt återreseförbud till Sverige.

Hans biträde i målet, advokat Fredrik Åkerblom, skriver i en kommentar att de kommer att överklaga domen från Migrationsverket:

“Påståendena som SÄPO gör om NN (mannens namn, reds anm.) stämmer inte i delar som varit avgörande för beslutet om utvisning”.

Åkerblom fortsätter:

"Utvisningen drabbar NN (mannens namn, reds anm.) hårt då han varit här sedan förskoleåldern och har sin familj, sitt arbete och sina vänner här medan hans koppling till Estland är begränsad i stort sett till enstaka, kortare semestervistelser”. 

I debatten kring fallen med de utvisade imamerna har kritik, inte minst från advokathåll, riktats mot att den utvisningshotade inte fått ta del av allt bevismaterial eftersom delar av det har varit hemligstämplat, också för den utvisningshotade. Advokat Åkerblom:

"Vi har inte fått ta del av någon bevisning, eller ens information om vad det ens finns för bevisning, till stöd för påståenden som är avgörande för beslutet. Därför har vi svårligen kunnat föra motbevisning. Det framstår som att Migrationsverket i praktiken inte gör någon egen bedömning utan att man nöjer sig med SÄPO:s påståenden utan vidare”. 

Säpo om hemlig bevisning

Gabriel Wernstedt, pressekreterare på Säkerhetspolisen, vill inte uttala sig om det enskilda ärendet:

– När det gäller eventuella utlänningsärenden som vi är inkopplade på så kan vi inte gå in och prata om enskilda utlänningsärenden. Det kan vi inte göra av olika skäl. Det handlar bland annat om den personliga integriteten för den enskilda som det berör, men sedan har det också att göra med sekretess kring vår egen verksamhet och de metoder som vi använder oss av för att fullfölja vårt uppdrag, säger han.

Wernstedt säger att personen, som riskerar utvisning, får ta del av Säkerhetspolisens yttrande i sin helhet, men att ibland kan bilagor till yttrandet vara hemliga:

– Det kan baseras på att det är information som kommer från andra länders säkerhetstjänster, som då omfattas av utrikessekretess. Det kan handla om källuppgifter från personer i Sverige eller utomlands, som om de blir kända kan leda till att inte bara den personen hotas eller drabbas utan det kan också leda till att säkerhetshotande verksamhet i Sverige ökar. Det kan också finnas sekretess kopplat till pågående underrättelser kring till exempel terroristbrott.

”Död åt demokratin”

Advokat Fredrik Åkerblom uppger att hans klient ”lämnade NMR i somras och har trappat ned sitt politiska engagemang sedan dess. Idag är det obefintligt.”

Men så sent som i oktober har mannen gett uttryck för accelerationism, en teori där ökade konflikter i samhället ses leda fram till ett momentum för rörelsen att i grunden stöpa om samhället.

Han skriver bland annat i den högerextrema chattkanalen att ” Systemets förfall är det som motiverar mig under min vardag, varje millimeter som systemet tappar kontroll är ett steg närmare en fri och bättre värld” och fortsätter sitt resonemang: ”Ju mer kriminaliteten ökar och staten försvagas desto mer kommer nationella kunna organisera och jobba mot att bygga en ny värld. Död åt demokratin, morgondagen tillhör oss!”.

I november för han också fram kritik mot sin tidigare organisation NMR och vit makt-föreningen Det fria Sverige som han menar ”måste bli mycket mer miltanta och aktivistiska om jag någonsin ska stödja dem. Man tar inte makten genom att sitta på någon åker och va tjock” och ”Sverige behöver en stark kamporganisation”.

2018 mottog mannen ett strafföreläggande efter ringa brott mot vapenlagen vid ett tillfälle, men är i övrigt ostraffad.

Expressen var i kontakt med mannen kort tid efter att ärendet kom in till Migrationsverket. Han skrev då att han ”i dagsläget har varken engagemang eller sympatier i någon sorts politisk gruppering”. Expressen har sökt mannen igen efter beslutet om utvisning.

Ämnen i artikeln