Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Efter Rysslands invasion av Ukraina har ansökningarna till Hemvärnets grundläggande soldatutbildning för frivilliga skjutit i höjden. Bland högerextremister är försvaret och Hemvärnet ett återkommande tema och något som diskuteras internt.

Det fria Sverige, DFS, är en av de ledande svenska rasideologiska grupperna. På det interna medlemsforumet på chattappen Telegram diskuterades i början av året bland annat om ”nationalister” ska söka sig till Hemvärnet trots att de i grunden inte är välkomna.

”Jag känner många som nekats. Några har sluppit igenom kontrollerna som tur är”, skriver ordföranden i DFS, Dan Eriksson.

Han poängterar att försvaret ”på toppnivå” är en ”politiserad verksamhet”. Han och andra i Telegram-gruppen påpekar att den som är aktiv nationalist riskerar att sparkas ut ur försvaret om den politiska aktivismen uppmärksammas. ”Därför kanske ännu viktigare att de som kan tar sig in”, tillägger han.

Så går kontrollen till

  • Kravet för att få gå med i Hemvärnet är att personen är över 18 år och svensk medborgare.
  • När man ansöker till Hemvärnet går man igenom samma process som övriga Försvarsmakten med vissa anpassningar.
  • Processen innehåller till exempel ett hembesök och ett yttrande från personens hemkommun. I övrigt är det en säkerhetsprövningsintervju och en registerkontroll.
  • Det är Säkerhetspolisen som gör slagningar i belastnings- och misstanke-registret.
  • Processen genomförs och finns till för att säkerställa att personen är pålitlig ur säkerhetssynpunkt.
  • En utredning om hur säkerhetsprövningen av totalförsvarspliktiga ska se ut framöver tillsattes 2021 och överlämnades samma år.

Den som har ambition att arbeta inom Försvarsmakten bör vara försiktig med hur offentlig man är med sitt politiska engagemang, varnar Dan Eriksson i Det fria Sveriges interna medlemschatt.

...om man vill göra karriär inom FM bör man tänka sig för. Att se det som en extra utbildning etc. är något helt annat”,  skriver han.

Värdegrunden

På Försvarsmaktens hemsida kan man ta del av de värdegrunder som en person inom försvaret förväntas ställa sig bakom. Värdegrunden anger bland annat att: ”Alla delar av organisationen har förmågan att verka i olika kulturella och sociala miljöer och respekterar kulturella och religiösa skillnader.”

Det poängteras även att: ”Alla som bidrar till Försvarsmaktens verksamhet – oavsett anställningsform, kön, ålder, etniskt ursprung, religiös övertygelse, sexuell läggning, politisk åskådning eller funktionshinder – känner sig välkomnade och respekterade.”

Det är inte bara hur man agerar när man är i tjänst som avgör ens lämplighet enligt skrivningen på Försvarsmaktens hemsida.

Utan ”alla som är verksamma i Försvarsmakten ska uppfylla kravet på att leva enligt värdegrunden såväl i som utanför tjänsten”.

– Att vår personal utför sin uppgift i en militär operation, övar inför eller stödjer våra uppdrag räcker inte. Vår framgång förutsätter även att vi uppträder enligt vår gemensamma värdegrund. Hur vår omgivning uppfattar oss är fundamentalt för lösandet av vår uppgift. Genom att leva och verka i enlighet med vår värdegrund uppfattas vi som kompetenta, handlingskraftiga och pålitliga, säger Julia Larsson, kommunikatör Försvarsmakten.

Hon tillägger att deras uppdrag ger dem rätten och skyldigheten att använda militära maktmedel med eget och andras liv som yttersta konsekvens.

– Därför krävs det att vi, var och en av oss, har en tydlig och gemensam värdegrund som vi både står på och står upp för, säger hon.

”Semester från PK-samhället”

En 28-årig aktiv medlem i DFS och som dessutom återkommande skriver för den högerextrema tidningen Nya Tider vittnar i den interna DFS-diskussionen på Telegram om ett annat klimat än det försvaret kräver.

”Ute bland soldaterna går som ovan nämnt värdegrundsarbetet väldigt trögt. Anledningen till att många är med i hemvärnet tror jag är att för att man får umgås med likasinnade och får några dagars semester från PK-samhället. I alla fall i mitt kompani.”

Han skriver även att de under övningarna tar vad han kallar en ”värdegrundstimeout”.

”I min hemvärnspluton inleder vi övningarna med att ta värdegrundstimeout som sedan häller (sic) hela övningen skulle gissa att 50% röstar på SD, varav hälften är mer radikala än så.”

Han berättar även att han på väg till övningar lyssnar på vit makt-musik, och nämner två svenska nazistiska band som bildades på 1980-talet.

 ”Jag och min gruppkamrat som jag samåker med brukar lyssna på Dirlewanger och Division S på väg till övningarna. ”

28-åringen har enligt vad han själv uppger på sociala medier varit aktiv i Hemvärnet sedan 2016. På Försvarsmaktens HR centrum bekräftas att mannen har ett ”aktivt avtal” med Hemvärnet som en del av Södra militärregionen. 

I AFS propaganda ses partiledaren Gustav Kasselstrand posera i uniform. En DFS-aktivist uppmanar "rätt" personer att söka sig till Hemvärnet. 

Används i propagandan

Inom Alternativ för Sverige har ledningen använt sin aktivitet i Hemvärnet i partiets egen propaganda. Via partiets Facebook sprids bilder där partiledaren Gustav Kasselstrand och andra partiföreträdare ses posera med militära kläder i vad som verkar vara pågående hemvärnsövning.

Som Expo tidigare har uppmärksammat så har Per Sefastsson, ledamot i AFS partistyrelse, via privata sociala medier spridit en bild från vad som ser ut som en hemvärnsövning. Inlägget där Sefastsson och en hemvärnskamrat poserar med höjda vapen spreds med texten ”White boy summer”. Parollen "White boy summer” fick under sommaren 2021 stor spridning inom extremhögern – ofta i syfte att sprida både sin ideologi och rena våldsuppmaningar.  

Militärpersonal är skyldiga att bära Försvarsmaktens uniform i tjänsten. Däremot, påpekar Julia Larsson, får uniformen inte bäras av den som deltar i en politisk demonstration. Expo har inte fått svar på hur Försvarsmakten ser på användandet av uniformsbilder i politisk propaganda.

Säkerhetskontroll löpande

Försvarsmakten genomför både säkerhetsprövning och registerkontroll samt hembesök och yttrande från hemkommunen för sökande till Hemvärnet. Processen genomförs noggrant, menar Julia Larsson, och tillägger att den finns till för att säkerställa att personen är pålitlig ur säkerhetssynpunkt.

– Det finns inget system som är hundraprocentigt och det går heller inte att kontrollera varje aspekt av de anställdas liv. Däremot känner vi oss trygga med att våra säkerhetsprövningar skapar bra förutsättningar för en säker verksamhet, menar Julia Larsson.

Säkerhetsprövningen är också en löpande process för hemvärnspersonal.

– Anledningen till det är att saker och ting förändras i människors liv och genom att göra regelbundna säkerhetsprövningar ökar våra möjligheter att upptäcka sårbarheter.

Nekades tillträde

Nyligen uppmärksammade Sydsvenskan i en ledare att en profilerad AFS-företrädare, Evelina Hahne, nekats tillträde till Hemvärnet. Anledningen uppges vara att hon uttryckt sig på sociala medier på ett sätt som står i konflikt med försvarets värdegrund.

Julia Larsson säger att en person kan nekas att gå in i Hemvärnet av olika anledningar. Men hur ofta det skulle vara kopplat till politisk extremism kan hon inte svara på.

– Vi för ingen statistik avseende åsikter på de som är sökande så därför går frågan inte att svara på.