Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Det framgår av en färsk undersökning som gjorts av Utgivarna, intresseorganisationen för publicistiska medieföretag i Sverige och som presenterades i Almedalen på onsdagen.

Undersökningen hade fått den talande titeln "Hot mot journalister och medier - hot mot demokratin." På scenen stod fyra makthavare som alla hotats någon gång under sin yrkesutövning:
–Thomas Mattsson, chefredaktör på Expressen.
–Hanna Stjärne, vd på Sveriges Television.
–Dan Eliasson, rikspolischef
–Gudrun Antemar, lagman i Förvaltningsrätten och ordförande för näthats- och integritetsutredningen.

Utredningen är en uppföljare av 2014 års utredning där man ställt frågor om motiv för det allvarligaste hoten - till exempel hat, vrede eller besvikelse över publicering - men också hot av politiska eller ideologiska skäl, om medarbetare skrämts till passivitet, om hot som maktdemonstration eller om attacken riktats mot medieorganisationen som institution.

Av tillfrågade mediechefer uppger 63 procent att hotbilden förstärkts även om antal hot (99 under 12 månader) är desamma som i föregående undersökning.
Räknar man in trakasserier som hot kommer siffran upp i 317 fall och högerextrema personer och organisationer är inte oväntat i majoritet bakom hoten, konstaterar Utgivarna.

–Vi ser naturligtvis mycket allvarligt på denna utveckling och vi måste vidta ytterligare åtgärder, det krävs en stark reaktion, säger Dan Eliasson.

Han hävdar att samhället, inklusive polisen, reagerat alldeles för långsamt på hat och hot mot medierna. Därför förstärks nu antalet poliser som ska arbeta med denna hotbild, främst i de tre storstäderna men även över hela landet.

Gudrun Antemar håller med om att samhället, inklusive lagstiftarna, vaknat sent. Hon efterlyser en modernare lagstiftning som värnar yttrandefriheten nu när inte minst hoten levereras via sociala medier där avsändaren ofta gömmer sig bakom anonymitet.

Thomas Mattsson erkänner att man varit dåliga på att anmäla hot tidigare. Hoten stör förstås verksamheten på Expressen men påverkar trots allt inte tidningens journalistik, hävdar han. Inställningen tidigare har varit att man inte velat belasta rättsväsendet och att få anmälningar lett till åtgärder. Men att hoten är en del av vardagen är i längden oacceptabelt, hävdar han.

Hanna Stjärne blev själv hotad redan som 20-åring när hon arbetade på Ekot men valde att inte anmäla. Nu har man insett att hoten mot de anställda och mot SvT är ett reellt problem som växer.

–Vi borde anmäla mer än vad vi gör i dag. Det är ju grundbulten i demokratin som är utsatt för hot och våra medarbetare är väldigt exponerade, säger Hanna Stjärne som berättar att man stärkt säkerheten på SvT under våren och flyttat en del känsliga redaktioner längre in i tv-huset, till exempel Uppdrag Granskning. Hoten mot företaget har drabbat alla sorters program, från Melodifestivalen till barnprogram.

Thomas Mattson konstaterar också att frilansmedarbetare ofta saknar det skydd som Expressens medarbetare åtnjuter.
Båda mediecheferna tycker det är positivt att polisen förstärker insatserna mot hat och hot mot mediehusen men Thomas Mattson konstaterar att fler poliser trots allt inte räcker till. Det behövs en attitydförändring i samhället mot hatbrott, understryker han.