Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

"Identitärer – det är samma anda hos dem som förrädarna i Sverigedemokraterna: Anpassning för att bli godkända av fienden." Den dåvarande ideologen för Svenska motståndsrörelsen, Magnus Söderman, skrädde inte orden när han under Folkets marsch 2008 i Stockholm slog fast att identitärerna inte var en del av "den nationella rörelsen". Idag, drygt fem år senare, är retoriken från Svenska motståndsrörelsen densamma när det gäller identitarismen. Svenskarnas parti, SvP, där Söderman numera är verksam, har en öppnare inställning till idéerna.

När Nya högern-inspirerade ideologier diskuterats av SvP-företrädare i partiets podradio har idéerna beskrivits som i hög grad liknande SvP:s. Samtidigt som aktivisterna förhåller sig kritiska till begrepp som etnopluralism och identitarism framhåller de att inspirationen från Nya högern starkt bidragit till att en kontraproduktiv "vulgärrasism" inom "den nationella rörelsen" ersatts med en mer seriös argumentation. SvP:s webbutik säljer Nya högern-litteratur och webbtidningen Realisten har de senaste åren, likt andra högerextrema medier, med intresse bevakat Arktos/Motpols årliga seminarium Identitär Idé.

I Sverigedemokraterna har intresset för identitarism lett till hård polemik och bidragit till uteslutningar. Det började i mars 2013 då SD:s gruppledare i Göteborg, Patrik Ehn, uteslöts ur partiet. Bland de många exemplen i ledningens motivering pekade man på kopplingar till bloggportalen Motpol som beskrevs som neofascistisk. Idag har Patrik Ehn en blogg på Motpol och verkar som redaktör för tidningen Nationell Idag.

Sajten Fria Tider har vid sidan av Avpixlat länge varit en populär nyhetssajt bland sverigedemokrater, trots de identitära idéer som där sprids till en stor publik. I november 2013 publicerades en debattartikel i SD-kuriren där Fria Tider kritiserades för antisemitism och en reaktion från partiledningen efterfrågades. Artikeln var skriven av Zeth Arkö Gogman, tjänsteman på SD:s riksdagskansli. Han berättar att det finns en oro på kansliet.

– Det är få på gräsrotsnivå som känner till vad identitarism och Nya högern är men de kommer ju i kontakt med idéerna genom Fria Tider och andra sajter. Jag ser inte att identitärer har någon möjlighet att ta sig in i partiet och vinna stöd under Landsdagarna, eller så, men på kansliet är vi rädda för att de ska påverka medlemmar och opinionen.

Kort efter att artikeln publicerades kopplade SD:s ideolog Mattias Karlsson Fria Tider till krafter han beskrev som "identitära/neofascistiska".

Axel W Karlsson som nyligen uteslöts ur SD håller inte med. Han säger att han "inte sett något rasistiskt eller antisemitiskt" från identitärerna.

–Man måste kunna ha dialog med dem, jag kommer nog ha det framöver, säger Karlsson och tillägger att "partistyrelsen tycks ha någon paranoid rädsla för alla som tänker nytt".

– De måste sitta kvar i ledningen och allt som kan hota det måste bort på något sätt. Det är djupt odemokratiskt och förmodligen dömt att misslyckas på lite sikt.

Artikeln är tidigare publicerad i tidskriften Expo 1/2014.