Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Terroristen Anders Behring Breivik stämde norska staten i april 2023. Anledningen var att han menar att isoleringen av honom, som nu pågått i cirka elva och ett halvt år, kränker hans mänskliga rättigheter. Han lämnade också samtidigt in en begäran om att bli villkorligt frigiven.

Oslo tingsrätt gick dock på statens linje och konstaterade att han är så pass farlig att alla de restriktioner han lever under är befogade.

Tingsrätten skriver också i sin dom att Breivik lever under bra fysiska förhållanden i fängelset, med relativt stor frihet i vardagen och kan ordna sina dagar som han vill inom de begränsningar som fängelsestraffet utgör, skriver NRK. Det står också i tingsrättens dom att Breivik ”studerar och arbetar med sina politiska projekt”.

Rätten skriver också att den inte anser att Breivik har förändrats tillräckligt mycket för att ändra villkoren för hans straff och att han fortfarande bär på samma tankar som när han dömdes och därför fortfarande är farlig.

Lyssna på Studio Expo:

Staten: isoleringen nödvändig

Den norska staten hävdar att isoleringen av terroristen Breivik är nödvändig av säkerhetsskäl. Den synen delar även rätten som påpekar att anledningen till att han avtjänar sitt straff isolerad inte enbart handlar om att skydda andra från Breivik – utan även för att skydda Breivik. Rätten pekar också på att Anders Behring Breivik ändå har möjlighet att ta emot besök i fängelset.

Breiviks försvarsadvokater menar däremot att deras klient är helt avskuren från omvärlden och kallar det omänskligt att han inte får ha kontakt med andra människor innanför eller utanför fängelsemurarna. De hävdar också att isoleringen han utsätts för bryter mot den Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna.

Har stämt staten förr

Det är inte första gången Breivik stämmer norska staten för att han hålls isolerad. 2017 förlorade han mot staten i ett rättsfall i vilket han hävdade att hans fängelsecell var omänsklig och, som precis som denna gång, att isoleringen av honom också är omänsklig.

Anders Bering Breivik avtjänar sedan 2012 ett fängelsestraff på minst 21 år som kan förlängas om han fortfarande anses vara farlig då strafftiden avtjänats.

Den 22 juli 2011 mördade han sammanlagt 77 personer i ett högerextremt terrordåd. Dels genom att detonera en bilbomb i Oslos regeringskvarter, men också genom en riktad massaker mot ett ungdomsläger arrangerat av Arbeiderpartiets ungdomsförbund AUF på ön Utøya.

Beiviks dåd har sedan 2011 inspirerat flertalet högerextremister att planera och begå vålds- och terrordåd.

Anders Behring Breivik meddelade under torsdagen att han kommer att överklaga Oslo tingsrätts avgörande till hovrätten.