Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Beslutet är unikt. Det är första gången som ett svenskt fackförbund tar upp frågan om fackförbundsmedlemskapet är förenligt med medlemskap i Sverigedemokraterna.
Andra fackförbund har tidigare uteslutit aktiva nazister ur organisationen, ofta med utgångspunkt i det öppet och tydliga antidemokratiska budskapet, medan medlemskap i Sverigedemokraterna varit svårare att hantera.
De ingripanden som tidigare gjorts mot sverigedemokrater har handlat om fall där en medlem i partiet fått någon form av förtroendeuppdrag inom en facklig organisation. Nu handlar det alltså om själva medlemskapet.

Transportmedlem ställde upp i kyrkovalet
Frågan aktualiserades i och med att en medlem i transportarbetareförbundet stod på Sverigedemokraternas vallista i kyrkovalet. Efter en genomgång av det högerextrema partiets partiprogram och historia kommer förbundsstyrelsen fram till att ett medlemskap i Sverigedemokraterna är oförenligt med ett medlemskap i transport.

”Vi har andra värderingar och andra mål – därför får man välja mellan att själv lämna förbundet eller bli utesluten”, skriver förbundsstyrelsen i ett långt uttalande som publiceras i senaste numret av Transportarbetaren.

Hör inte hemma i fackförbund
Efter att ha citerat långa passager ur Sverigedemokraternas principprogram skriver förbundsstyrelsen:

”Denna typ av åsikter hör inte hemma i ett fackförbund som slåss för allas lika värde oavsett härkomst. För oss i Transport är det klasstillhörigheten som förenar – inte någon gammal unken, förljugen och mossig nationalism från förra seklet.”

I uttalandet kopplar Transportarbetareförbundet också beslutet till förbundets stridbara historia:

”Transport har också, sedan bildandet 1897, varit en organisation som stått för facklig internationalism och vår international ITF var under trettio- och fyrtiotalen den fackliga federation som tydligast slogs mot fascism och nazism.”

Flera sverigedemokrater med fackmedlemskap
För tre år sedan gjorde Dagens Arbete en granskning av den svenska extremhögern. Den granskningen visade att flera Sverigedemokrater med uppdrag i kommunfullmäktige runt om i landet var medlemmar i LO-förbund.

- Fullmäktigeledamoten i Sunne, Runar Filper, var medlem i Metallarbetarförbundet
- Fullmäktigeledamoten i Burlöv, Ulf Blomström, var medlem i Industrifacket
- Fullmäktigeledamoten i Hallstahammar, Jan Björklund, var medlem i Kommunalarbetareförbundet.

I granskningen fanns också kommunfullmäktigeledamoten i Mölndal, Michael Andersson, medlem i transportarbetareförbundet sedan flera år och nu senast aktuell på Sverigedemokraternas lista till kyrkomötet.

Ingen infiltrationsstrategi
Det finns inget som tyder på att Sverigedemokraterna, eller någon annan högerextrem grupp, haft som strategi att ”ta över” eller mer planmässigt infiltrera svenska fackförbund. Istället handlar det om enskilda personer som av egen kraft valts till olika förtroendeuppdrag av arbetskamrater på arbetsplatsen.

I flera år satt då aktive sverigedemokraten Lars Emanuelsson i styrelsen för en lokal metallklubb på en stor industriarbetsplats i Göteborg. Förra året ogiltigförklarade förbundsstyrelsen för Industrifacket valet av sverigedemokraten Allan Jönsson till ordförande för en klubb.

Expo kunde för några år sedan avslöja att en ledande Nationaldemokrat, Jörgen Kromann, satt i representantskapet för utbrytarförbundet Hamnarbetareförbundet i Skåne. Han förlorade sitt förtroendeuppdrag men är fortfarande medlem i förbundet.

Ämnen i artikeln