Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Det blir ingen förundersökning mot ordföranden för Göteborgs patientförening Evald Lindqvist som fällt en rad nedsättande uttalanden om invandrare i föreningens närradioprogram.
Evald Linqvist anmäldes tidigare i år för hets mot folkgrupp sedan han bland annat gjort utfall mot invandrares "ouppfostrade ungar" som beskrevs som en "kräftböld på vårt samhälle".
Justitiekanslern, JK, har beslutat att inte inleda en förundersökning eftersom innehållet i radioprogrammet inte är sådant att det skulle leda till fällande dom.
Göteborgs patientförening uteslöts däremot ur Göteborgs närradioförening som organiserar närradion efter de invandrarkritiska uttalandena.