Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Partiet har dessutom gjort sig av med sin viktigaste tillgång, förre vice ordföranden Tina Hallgren-Bengtsson, som vann det ena av SD:s två mandat i kommunfullmäktige i Höör. Hallgren, som var en av de få i partiet som kunde attrahera vanliga människor, har efter en serie intriger utmanövrerats ur SD-ledningen. Hon ersätts av Helen Andersson i fullmäktige.

Partiet brottas dessutom med ekonomiska problem. En av de viktigaste åtgärderna har varit att försöka få ordning på utgivningen av partiorganet SD-Kuriren, som förföll ganska ordentligt under Klarströms sista år. Om sd ska lyckas upprepa framgången från valet 1994 torde kraftfulla åtgärder behövas.

Under sommaren har en viss nymornad aktivism noterats. SD har genomfört propagandakampanjer och flygbladsutdelningar i Gotland, Skåne, Dalarna samt i Stockholmsområdet, och nya lokalavdelningar har bildats i Hässleholm och Hägersten. SD:s sommarläger på Gotland lockade visserligen bara ett 15-tal medlemmar, men under politikerveckan i Almedalen i juli höll partiet torgmöten.

I senaste numret av SD-Kuriren skryter en skribent om de orter »vi erövrat«, däribland Örbyhus och Sösdala där omfattande trakasserier under förra året tvingade flyktingfamiljer att flytta. Även Klippan påstås vara en »erövrad« ort.

Uniformsförbud.
Eftersom polisen börjat ingripa enligt lagen om uniformsförbud har SD beslutat att förbjuda sådan klädsel i offentliga sammanhang. Vid de tillfällen då uniformsliknande klädsel accepteras, kommer detta att meddelas medlemmarna.

© Expo 1996

Ämnen i artikeln