Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Bakgrund:

  • Studien är framtagen på uppdrag av Stiftelsen Friedrich Ebert Forum Berlin. Forskarna har kartlagt intolerans, fördomar och diskriminering mot invandrare, svarta, judar, muslimer, kvinnor och homosexuella. Åtta länder granskas: Frankrike, Italien, Nederländerna, Polen, Portugal, Storbritannien, Tyskland och Ungern. Under 2008 intervjuades 1 000 personer över 16 år i varje land.

Forskarna har kommit fram till att främlingsfientlighet baserat på grupptillhörighet är vida spritt över hela Europa. Starkast fäste har det i Polen och Ungern medan invånarna i Nederländerna över lag är mest toleranta.

Rapporten visar att även om fördomar verkar nischade mot enskilda grupper så hänger de allt som oftast ihop. En person som visar intolerans mot muslimer är sannolikt också negativt inställd till exempelvis homosexuella.

Utöver detta framkommer att skillnaden mellan män och kvinnors åsikter är marginell. Tendensen till förutfattade meningar ökar med åldern men minskar med utbildning och bra inkomst. Italien är ett undantag då undersökningen visar att italienare med högre inkomster är intoleranta i samma utsträckning som låginkomsttagare.

Skillnaderna mellan länderna är obetydliga vad gäller inställning till invandrare, muslimer och rasism i allmänhet. Men när det kommer till antisemitism, sexism och homofobi ökar skillnaderna markant.

Exempelvis är endast 17 procent av de tillfrågade i Nederländerna mot homoäktenskap medan samma siffra i Polen är 88 procent. Polen ligger också högt i antisemitiska åsikter. Över 70 procent anser att dagens judar försöker få fördelar i samhället på grund av att deras förfäder led under nazisterna, medan samma andel i Nederländerna är 17 procent.