Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

- Ja, vi kommer att överklaga. Det är en så viktig principiell fråga att vi anser att HD bör titta närmare på det, säger hovrättsacessor Daniel Gustavsson vid JK till expo.se.

Målet gäller tre stycken bilder som tidigare låg publicerade på NSF:s nyhetssida. Åtalspunkten lyder hets mot folkgrupp för två hakkors och en karikatyr av en jude. Än så länge har inte någon rättslig instans tagit ställning till om det är ett brott eller ej att publicera bilderna. Ärendet drivs av Justitiekanslern som ett yttrandefrihetsbrott och då är rättegången uppdelad i två delar. Den första processen ska fastställa vem som är ansvarig för det eventuella brottet. Därefter börjar man om i tingsrätten då brottsfrågan ska avgöras. Målet har drivits i tingsrätt och hovrätt så här långt. Både tingsrätt och hovrätt ansåg att Björn Björkqvist, före detta propagandachef, är ansvarig för publiceringen av bilderna i egenskap av redaktör för nättidningen. JK menar att även Anders Ärleskog ska ses som ansvarig då han har skött ekonomin kring hemsidan och på så sätt varit delaktig i dess existens.

Ingen ansvarig utgivare
Anledningen till detta komplicerade tillvägagångssätt är att Nationalsocialistisk Front inte har någon formellt utsedd ansvarig utgivare för hemsidan. JK har därför tittat närmare på fallet och anser att två personer ska kunnas ställas till rätt, ansvariga för ett och samma brott. Varken tingsrätt eller hovrätt har gått på den linjen. I hovrätten vann dock JK en liten vinst i och med att hovrättspresidenten ansåg att JK hade rätt.

Direkt till HD
Ärendet kommer nu att överklagas till Högsta Domstolen som måste ta upp ärendet då JK inte behöver prövningsrätt som annars är det vanliga när det gäller brottmål som överklagas till HD. JK har till den fjärde april på sig att komma in med det officiella överklagandet.