Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Enligt vittnesuppgifter mördade Thomas Mair den profilerade antirasistiska och EU-förespråkande Labourpolitikern med någon typ av antingen "hemmagjord" eller "antik" pistol. Enligt den amerikanska människorättsorganisationen Southern Poverty Law Center har Mair haft långvarig kontakt med den inflytelserika nynazistiska gruppen National Alliance.

National Alliance var i flera decennier en av de mest inflytelserika och bäst organiserade nynazistiska organisationer i USA. Gruppen bildades av William Pierce år 1970 och förespråkade folkmord och raskrig i skapandet av ett helvitt USA. Gruppen kopplas till flera mord, bombdåd och bankrån. Pirece bok "The Turner Diaries" inspirerade bland annat Timothy McVeigh att utföra terrordådet i Oklahoma år 1995.

Thomas Mairs namn och adress finns med på beställningslistor från den nynazistiska gruppens förlag som SPLC publicerat på sin hemsida. På en beställningslista från år 1999 finns flera handböcker i vapentillverkning: "Chemistry of Powder & Explosives", "Incendiaries" (Brandbomber) och "Improvised Munitions Handbook", en handbok i improviserad vapen- och sprängmedelstillverkning som ursprungligen togs fram för amerikanska specialförband.

I boken finns detaljerade instruktioner för hur man tillverkar en hemmagjord pistol från delar som kan köpas i en vanlig järnaffär.

Vid samma tillfälle köpte Thomas Mair även NSDAP:s partibok "Ich Kämpfe" som först gavs ut i Naziyskland år 1943, samt den historierevisionistiska boken "Flashpoint" skriven av förintelseförnekaren och antisemiten Ingrid Weckert.

Enligt tidningen Daily Telegraph var Thomas Mair under lång tid prenumerant på tidningen S.A. Patriot som gavs ut av pro-apartheid-gruppen White Rhino Club. Tidningen beskrev sig som motståndare till "mångkulturella samhällen" och "expansionistiskt Islam".

I slutet av 1990-talet bildades organisationen Springbok Club som en sammanslagning av White Rhino Club och Rhodesian Forum. År 2006 omnämndes Thomas Mair i Springbok Clubs nyhetsbrev Springbok Cyber Newsletter. Redaktören beskrev Thomas Mair "som var en av de tidigaste prenumeranterna och stödjarna av S.A. Patriot".