Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

"Tidningen rapporterar om en mörk framtid där den europeiska kontinenten hyser en allt större andel muslimer, vilket – om ingenting görs – oundvikligen kommer att leda till en omfattande islamisering och en framtid där det sekulära och demokratiska Europa står inför det värsta hotet någonsin – långt värre än tidigare hot från nazism och kommunism", skrev Richard Jomshof i Sverigedemokraternas partiorgan SD-kuriren 2009.

Richard Jomshof som tidigare satt i utbildningsutskottet har liksom sin företrädare Kent Ekeroth profilerat sig på antimuslimska frågor. Redan 2003 skrev Jomshof om den antimuslimska konspirationsteorin Eurabia. Enligt Jomshof ska ett möte mellan öst och väst lett till en överenskommelse som gått ut på att väst öppnat upp för en arabisk invandring till Europa och främjat arabisk kultur i utbyte mot olja.

"De senaste 25 åren har det uppförts cirka elvatusen moskéer i Europa. Kraven från den muslimska populationen blir allt mer högljudda. Var det månne detta som avsågs med Den europeisk-arabiska dialogen'?", skrev Jomshof i SD-kuriren.

2006 skrev Jomshof i SD-kuriren:

"Vi riskerar på fullt allvar en framtid då Sverige omvandlats till en muslimsk stat; det otänkbara blir tänkbart. Trots detta fortsätter våra folkvalda med att utsätta Sverige för en massinvandring utan like. Antalet moskéer och muslimska skolor på svensk mark blir allt fler. Antalet muslimer i Sverige är i dag 470 000. Hur många är de i morgon?"

I år föreslog Jomshof i en motion att böneutrop från moskéer ska förbjudas. Ett skäl som angavs i motionen var:

"Islam har gång på gång visat sig att inte vara förenligt med våra västerländska värderingar av exempelvis demokrati och jämlikhet mellan könen" förutom Jomshof, undertecknades motionen av bland annat partisekreteraren Björn Söder.

Jomshof har på senare tid flera gånger uttryckt att islam är ett värre hot än nazismen. Han menar till och med att "ideologin islam" är värre än den nazistiska ideologin

– Den har en religiös aspekt, det är inte bara en politisk rörelse, utan det är också en religion. Det gör den betydligt farligare, sa han till Expo Idag.

I en motion från 2011 föreslog Jomshof och Erik Almqvist att brottsmisstänktas ursprung ska kartläggas generationer tillbaka i tiden.

"För att få en tydligare bild av generella mönster för kriminella bör Brottsförebyggande rådet i högre grad än idag särredovisa brottsdömdas samt brottsmisstänktas bakgrund avseende ursprungsland samt föräldrars och far- och morföräldrars ursprungsländer", skriver Almqvist och Jomshof i en motion 2011.

Erik Almqvist sa till Expo Idag efter att motionen lagts att det är viktigt att föra statistik över kulturella mönster. Han menade vidare att vissa kulturer är mer våldsbenägna än andra och att Sverige har en diffus statistik.

Professorn i processrätt, Christian Diesen, avfärdade motionen och Erik Almqvists påståenden till Expo Idag kort efter den lagts.

– Jag tycker att det är en ogrundad hypotes. Den överrepresentation som han verkar misstänka låter mer fördomsfull än verklighetsförankrad. Jag tycker syftet verkar grumligt faktiskt.

Richard Jomshof har även skyllt Breiviks terrordåd på mångkulturen.

"Om jag ska vara helt ärlig tror jag att en av anledningarna är den splittringspolitik som finns. Ett splittrat mångkulturellt samhälle fungerar inte utan ett samhälle måste bygga på gemenskap. Jag tror att det är en viktig förklaring. Grupper ställs mot grupper. Men sedan är det solklart att det inte står rätt till i den här killens hjärna. En normal människa kan aldrig begå något sådant här fruktansvärt", sa Richard Jomshof till Blekinge Läns tidning, kort efter terrordådet.

I dagarna uppmärksammades även att Jomshof i egenskap av ansvarig utgivare för SD-kuriren skickat ut den antimuslimska tidningen Dispatch international till Sverigedemokraternas medlemmar.