Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Sverigedemokraterna brytning med sitt ungdomsförbund föranleddes av att SDU-kongressen i förra månaden, mot partiledningens vilja, valde Jessica Ohlsson till ordförande. Sverigedemokraternas partistyrelse ansåg att hon stod för nära SDU:s gamla ledning med Gustav Kasselstrand och William Hahne i spetsen, vilka tidigare har uteslutits ur partiet.

I samband med brytningen ställdes ett ultimatum till medlemmarna: Antingen lämnar ni det gamla ungdomsförbundet eller Sverigedemokraterna. Händelserna har splittrat många av det gamla ungdomsförbundet styrelser.

Vissa distrikt har valt att gå över till Sverigedemokraternas nybildade ungdomssektion Ungsvenskarna SDU, medan konfliktlinjen skurit rakt igenom andra distriktsstyrelser.

"Många styrelser där folk hoppar av".
En styrelse som splittras är distriktsstyrelsen i Stockholm där det gamla SDU:s vice ordförande Adam Berg är distriktsordförande. Trots att många styrelseledamöter väljer att hoppa av menar han att det inte finns någon anledning att kalla till extra årsmöten.

– Vissa personer har hoppat av, andra har stannat kvar, men styrelsen fortsätter att arbeta. Det stämmer att det finns många styrelser där folk hoppar av, men många är också kvar så det är inget större bekymmer, säger Adam Berg.

Kommer ni att behöva kalla till extra årsmöten efter avhoppen?
– Nej, folk är redan valda. De som är kvar i styrelserna fortsätter. Det är inga konstigheter med det, säger han.

Så det innebär att det kommer finnas massa vakanta platser?
– Ja, så blir det. Vi kommer inte ha några årsmöten om det inte är så att samtliga i en styrelse lämnat, men vi har inte sett något sådant än, så det är inga bekymmer.

SDU i Södermanland leds av Kim Fredriksson som tidigare stått nära den gamla SDU-ledningen. Men när Sverigedemokraterna bröt med sitt ungdomsförbund har han omprövat sin position och uppger att hela distriktsstyrelsen valt att lämna SDU.
– Jag har lämnat uppdraget inom SDU och fokuserar på Sverigedemokraterna. Jag får se hur jag gör med nya SDU. Jag kan också säga att hela styrelsen för SDU i Eskilstuna och hela styrelsen för SDU Södermanland har valt att lämna alla sina uppdrag i det gamla SDU, säger Kim Fredriksson.

Vill starta ny lokalavdelning
På Gotland har SDU:s ordförande Oliver Urelind lämnat sin post och meddelat att han går över till det nya förbundet. Han kommer att verka för att starta en lokalavdelning på Gotland.

Ytterligare exempel på avhopp är SDU Väst där Tobias Andersson varit vice ordförande. Tobias Andersson är nu ordförande i det nybildade Ungsvenskarna SDU. Anderssons avhopp innebär att SDU Väst står utan vice ordförande.
– Det har inte varit en enad styrelse i Väst, en del stod bakom det gamla SDU, säger Tobias Andersson.

I Norrbotten finns ingen ordförande och det är oklart om regionen ens har någon fungerande styrelse.
– Vi är splittrade i Norrbotten. Jag vet inte om man bildar ett nytt förbund. Jag vill inte ha något med varken det nya eller gamla förbundet att göra. Vi hade ett styrelsemöte direkt efter ordförandestriden, men det var väldigt spontant och alla var stressade och ingen visste vad som hände. Vår ordförande kommer inte heller att vara kvar på sin post. Vi har inte kommit fram till några gemensamma beslut om vad vi ska säga eller någonting, säger vice ordföranden Marcus Kjellgren.

Samtidigt råder förvirring kring SDU:s Facebookgrupper, där en del distrikt bytt namn och layout för att passa det nya ungdomsförbundet. Samtidigt är det oklart om ändringarna föregåtts av ett styrelsebeslut och vem det egentligen är som kontrollerar enskilda grupper.

Ämnen i artikeln