Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

– Jag har en frist på tre veckor att lämna in ett överklagande och jag har ännu inte tagit ställning, säger Jakob Holmberg, vice chefsåklagare vid Ekobrottsmyndigheten till Expo.

Riksdagsledamoten Martin Kinnunen är som ensam styrelseledamot ansvarig för Samtid och framtid AB. Ett dotterbolag till SD-ägda Blåsippan AB. Åklagaren har menat att Kinnunen är straffskyldig för att bolaget inte deklarerat en moms på 912 000 kronor och att bolaget inte skött bokföringen för året 2013.

Större delen av momsen som undanhölls skatteverket är kopplat till utbetalningen av de närmare fyra miljonerna kronor till den före detta SD-toppen Erik Almqvists konsultbolag. Erik Almqvist fick lämna sin politiska uppdrag efter järnrörsskandalen.

Tingsrätten har gått på försvarets linje och slagit fast att Martin Kinnunen inte haft något uppsåt att undanhålla staten skattemedel och att han därmed inte kan dömas för grovt skattebrott.

När det kommer till den misskötta bokföringen så döms bokföringskonsulten för medhjälp till bokföringsbrott då det är klarlagt att bokföringen inte sköttes. Men tingsrätten menar att det inte är bevisat att Martin Kinnunen haft anledning att misstänka att konsulten skulle ha misskött sitt arbete. Därför friar tingsrätten Kinnunen även för åtalspunkten grovt bokföringsbrott.

"Åklagaren har inte visat på någon omständighet som gett Martin Kinnunen anledning till sådan misstanke." skriver tingsrätten i domen.

I rätten har Martin Kinnunen intygat att han inte har haft någon information om eventuella missförhållanden med bokföringen förrän våren 2014.

Mejlbevis kullkastar Kinnunens förklaring

Endast ett par dagar innan domen föll publicerade Expressen mejl som motsäger Martin Kinnunens uppgifter i rätten. Mejlen, som varit okända för rätten, visar att Kinnuen vid fyra tillfällen redan under hösten 2013 har fått tydliga varningar om grava missförhållanden av Sverigedemokraternas före detta ekonomichef.

Att döma av mejlsvaren från Kinnunen har han inte varit intresserad av att själv granska bokföringskonsultens arbete. Han har istället bett den dåvarande ekonomichefen att sköta kontakten direkt med bokföringskonsulten.

Mejlen kan användas som bevisning

Åklagare Jakob Holmberg uppger till Expo att han fick ta del av Expressens mejl samma dag som de publicerades.

– Om jag sett dem tidigare skulle de ha varit med i målet och med hänsikt till utgången av det här målet så kan den bevisningen tas upp vid en eventuell hovrättsförhandling, säger Holmberg.

Det fanns en formell möjlighet att återuppta tingsrättsförhandlingarna med den nya bevisningen, något som åklagaren inte gjorde.

– Att kasta in uppgifter ifrån media i sista sekunden är varken seriöst eller en betryggande bevisning för tingsrätten. Jag har diskuterat frågan med bland andra överåklagaren. Den bästa hanteringen är att gå till botten med det här och använda det vid en eventuell hovrättsförhandling.

Holmberg riktar inte heller någon kritik mot tingsrättens domslut utan förklarar den som välmotiverad och tydlig.

Bokföringskonsulten dömdes till villkorlig dom för bokföringsbrott med samhällstjänst 120 timmar. Om fängelse i stället hade valts som påföljd skulle fängelse 4 månader ha dömts ut.