Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Imorgon är den officiella internationella minnesdagen för Förintelsen, som infaller samma datum som Auschwitz befriades 1945. Eftersom det i år dessutom är 100 år sedan Raoul Wallenberg föddes var det under dagens ceremoni stort fokus på den svenske diplomatens kamp för att rädda judiska ungrare undan de nazistiska dödslägren. Raoul Wallenberg som hjälpte hundratals judar att få skyddsdokument för att komma undan arbetslägren blev själv vid krigets slut tillfångatagen av sovjetiska styrkor och syntes sedan aldrig mer.

Vid riksdagsceremonin närvarade ett tjugotal överlevande från Förintelsen, bland andra Kate Wacz som berättade om sina upplevelser, och i publiken fanns även släktingar till Raoul Wallenberg. Kofi Annan, som är gift med Wallenbergs halvsysters dotter, lyfte i sitt tal upp Raoul Wallenberg som ett föredöme för alla som kämpar för ett tolerant samhälle och för att det som skedde för snart 70 år sedan aldrig ska återupprepas.

– Vi behöver män och kvinnor som Raoul Wallenberg som regel, inte som undantag. Vi måste lära oss från hans exempel och inse att kampen mot orättvisor, fördomar och hat aldrig kan lämnas enbart åt regeringar och institutioner.

I sitt tal poängterade Kofi Annan alla enskilda människors ansvar – inte minst med Förintelsen, Kambodja, Rwanda och Bosnien i minnet – att stå upp för de mänskliga rättigheterna och våga säga ifrån när man ser intolerans i sin vardag, oavsett var den dyker upp.

– Också sådana ofattbara händelser som Förintelsen började en gång med kränkandet av en enda individ. Därför måste vi lära unga värdet av mänsklig empati och solidaritet och lära dem att stå emot instinkten att vända blicken när orättvisor drabbar andra än dem själva.

Han underströk att alla har makt att påverka vad som sker i samhället och citerade den italienske författaren och överlevaren från Auschwitz, Primo Levis ord: "Monster existerar – men de är alldeles för få i antal för att vara verkligt farliga. Farligare är de vanliga människorna, funktionärerna, som är redo att tro och agera utan att ställa frågor".

På fredag planeras flera minnesstunder och manifestationer i landet till minne av Förintelsen och dess offer. Den 27 januari har sedan 1999 varit en nationell minnesdag och 2005 deklarerade FN, under Kofi Annans ledning, dagen som internationell minnesdag för Förintelsens offer.