Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

I Sverige är det i första hand anhängarna till aktivistgruppen Vaken.se som anammat de exotiska tankebanorna från andra sidan Atlanten. Vaken.se lever en tynande tillvaro som kulminerade med talesmannen Mikael Cromsjös medverkan i tv-programmet Debatt tidigare i år. Hans försök att kombinera ett allmängiltigt kärleksbudskap med en antisemitisk världsbild mötte ingen överdriven entusiasm ens bland de närmast sörjande. I USA går det dock bättre för "patrioterna". Där ger den konservativa tv-kanalen Fox kontinuerligt utrymme åt personligheter som Glenn Beck. Han är en populär politisk kommentator som bland annat lovat att närmare undersöka "planerna" för koncentrationsläger där kritiska amerikanska medborgare ska interneras när polisstaten kommer.

Att konspirationsteorier lever och frodas inom den högerextrema miljön är ingen nyhet. Paranoida amerikanska "patrioter" har i decennier lyckats kombinera brist på givande fritidssysselsättningar med en kärlek till skjutvapen och en utpräglad rädsla för främmande radiovågor. Allt för att frammana den ena osannolika anledningen till att hela tiden behöva vara på sin vakt efter den andra. Att de luftas på populära sändningstider och tas på allt större allvar är däremot nytt. Brytpunkten kom 2008 när Barack Obama valdes till makten. Enligt Intelligence report betraktas Obama ofta som en ren marionett, utsänd för att förbereda den socialistiska världsregeringens intåg i USA.

Här är de tio vanligaste konspirationsteorierna i USA:

1. "Chemtrails"

Chemtrails är konspirationsteoretikerns benämning på spåren som flygplan lämnar efter sig på hög höjd. Termen dök upp första gången för omkring 20 år sedan. Då blev rädslan för "chemtrails" så utbredd att flera stora amerikanska myndigheter gick samman och tryckte en sex sidor lång folder som förklarade att det rörde sig om varmluft och vattenånga - moln. I dag används informationskampanjen som bevis av konspirationsteoretiker för att staten har försökt dölja att det egentligen är omfattande giftutsläpp. I teorierna förvandlas vattenångan till giftmoln utsöndrade från tusentals regeringsflyg.

Vem som ligger bakom programmet och vad som ska hända, det är oklart. Den vanligaste teorin är att världsregeringen, ofta kallad Illuminati, använder sprayningarna för att sakta men säkert slå ut människors immunförsvar. När det är klart ska gifterna bytas ut mot mjältbrand eller svinkoppor för att döda så många som möjligt. Sen, när allt är klart, kan den socialistiska världsregeringen flytta in och ta över.

2. Permanent undantagstillstånd

En återkommande konspirationsteori, som i USA kulminerade kring 11 september, är rädslan för att regeringen ska införa ett permanent undantagstillstånd. Enligt Intelligence report finns i dag flera hundra grupper som förbereder sig för dagen då regeringen avskaffar lagarna och börjar bekämpa deras rättigheter. För att klara sig flyttar man ut i skogarna, tränar på gerillakrig och förbereder fällor för att göra livet surt för de federala trupperna. Frågan är inte om, utan när, fienden kommer.

Enligt teorierna behöver regeringen en anledning för att införa undantagstillståndet. Annars skulle den del av befolkningen som inte öppnat sina sinnen för konspirationerna bli misstänksamma. En sådan anledning kan vara en omfattande pandemi som exempelvis svininfluensan eller en terrorattack som den mot World Trade Center. Därför tror man ofta och gärna att regeringen också ligger bakom sådana händelser.

3. Koncentrationsläger

Teorin om koncentrationsläger hör ihop med rädslan för det permanenta undantagstillståndet, för det är i samband med det som lägren öppnas. På grund av att regeringen måste kunna kontrollera sin befolkning vid världssocialismens makövertagande finns pågående planer på att inrätta läger där patrioter ska interneras. Myndigheten som ska driva lägren har redan inrättats, menar konspirationsteoretikerna. Federal Emergency Management Agency, FEMA, står redo att bura in de allt för alerta patrioterna när tillfälle ges.

Som bevis har konspirationsteoretikerna bilder som man sprider på internet via egenhändigt skapade sajter som martiallawsurvival.com. När en närmare granskning av "bevisen" gjordes visade det sig att bilderna visade nordkoreanska arbetsläger och diverse amerikanska järnvägsknutar.

FEMA har faktiskt uttalat sig om att de inte har några planer på att sätta den inhemska befolkningen i koncentrationsläger. Internt tar man dock anklagelserna med ro, och inser att det inte är så mycket att diskutera. "De flesta vet att vi är en myndighet inrättad för att vara behjälpliga vid naturkatastrofer. Andra tror att vi har en mer ondskefull roll än så, men det är osannolikt att en diskussion kommer att förändra deras inställning", har FEMA förklarat.

4. Utländsk militär på amerikansk mark

Eftersom den amerikanska militären i grunden ses som en patriotisk organisation som strider för amerikanska intressen måste den amerikanska regeringen få hjälp utifrån när det är dags att slå till. En organisation som man misstänker kommer hjälpa till med detta är FN. En annan är FEMA, alltså samma organisation som påstås planera koncentrationslägren.

Så sent som 2009 organiserade FEMA en övning där 14 olika länder deltog i en simulering av en massiv terroristattack. Myndighetspersoner från bland annat Australien, Mexiko och Storbritannien deltog i vad konspirationsteoretiker misstänker var generalrepetitionen inför maktövertagandet.

Andra teorier påstår att även invasionen av Irak var en övning inför världssocialismens kommande invasion av USA. Enda skillnaden är att man i USA kommer använda kinesiska armén istället för den inhemska.

5. Vapenkonfiskering

Patriotrörelsen kärlek till konspirationsteorier överträffas endast av kärleken till handeldvapen. Så varför inte kombinera de båda? När federala och statliga politiker pratar om lagstiftning för begränsningar av vapeninnehav låter reaktionerna inte vänta på sig. Eftersom de gärna hamstrar vapen för att skydda sig från allsköns påhittade fiender och kommande katastrofer ses alla försök att åderlåta vapenlagarna som ett hot. När som helst kan fienden komma för att hämta dina vapen. Antingen har de FBI:s logo på ryggen eller så bär de FN:s blåa hjälmar. Oavsett så gäller det att sätta stopp för alla försök att stifta nya vapenlagar.

Så sent som 2006 fick de mer kreativa konspirationsteoretikerna sällskap av Wayne LaPierre. Han är en av makthavarna inom det republikanska partiet och vapenlobbyn National Rifle Association. I ett försök att försvara de liberala vapenlagarna i landet skrev han boken "Det globala kriget mot dina skjutvapen: FN:s försök att förstöra grundlagen". För säkerhets skull såg en republikansk senator till att driva igenom en lag som förbjöd konfiskering av lagliga handeldvapen i kristider.

6. Regeringen låg bakom 11 september

Att amerikanska regeringen ligger bakom terrorattacken den 11 september 2001 är en av konspirationsteorierna som fått störst spridning runt om i världen. Både i vänster- och högerkretsar finns personer som menar att USA:s regering hade allt att vinna på att krascha ett par flygplan rakt in i World Trade Center. Antingen som ett försök att få till ett permanent uppehållstillstånd (konspiration nummer 2 på listan) eller för att motivera en invasion av Irak.

Just den här teorin sammanfaller ofta med antisemitiska föreställningar. I synnerhet inom extremhögern finns teorier som menar att den amerikanska regeringen gett israeliska agenter i uppdrag att genomföra attacken. Påståenden i stil med den att 4 000 judar som arbetade i byggnaderna inte kom till jobbet dagen det small är också vanliga.

Personer som ställer sig bakom 11 september-konspirationen påstår sig ofta tillhöra en "sanningsrörelse" som kämpar för en oberoende utredning kring vad som egentligen hände i New York den morgonen. Protesterna har varit högljudda och har vid flera olika tillfällen tagits upp för diskussion i media. Till anhängarnas besvikelse har teorierna avfärdats utan större problem, något som endast gett dem mer vatten på sin kvarn – eftersom media inte vågar se sanningen är även de kontrollerade av regeringen. På så vis blir alla utanför den egna kretsen en del av konspirationen.

I Sverige fick sanningsrörelsen stöd av den vänsterpartistiska riksdagsledamoten Egon Frid 2009. Han menar dock att det var ett misstag att ställa sig bakom rörelsen.

7. Befolkningskontroll

När larmet om den nya influensan spreds över världen runt förra hösten gnuggades konspirationsteoretiska geniknölar runt om i världen. Propåer för massvaccinationer sågs som ett simpelt försök att förgifta stora delar av befolkningen. I Sverige sållade sig stora delar av vit makt-miljön och sanningsrörelsen till de som insåg farorna. Vaccinationerna påstods utgöra allt mellan dödliga till substanser för hjärntvätt utvecklade i judiska laboratorier.

Vaccinationshysterin är inget nytt fenomen. När amerikanska myndigheter började tillsätta fluor i sitt dricksvatten förra århundradet gav det upphov till ett ramaskri inom antikommunistiska kretsar. Det var inget annat än ett socialistiskt försök att slå ut det amerikanska samhället, menade man.

Nu ser det ut som om man har överlevt både fluoret och den nya influensan. Frågan är dock återigen varför någon skulle vilja döda stora delar av befolkningen? I just Nordamerika menar man att den nya regeringen vill skapa en "biosfär", ett område där naturen får växa tillbaka, utan människans störande inflytande.

8. Dödsstjärnan

I ett pågående forskningsprojekt kartlägger amerikanska myndigheter den övre delen av atmosfären. Syftet är, enligt officiella källor, att kartlägga områdets egenskaper för att kunna underlätta både civil och militär kommunikation.

Att detta inte ses som något annat än en dimridå av konspirationsteoretiker borde inte komma som någon överraskning. Enligt patriotiska tankesmedjor syftar projektet till att utveckla energivapen placerade i omloppsbana runt jorden för att kontrollera vädret och framkalla jordbävningar. Ett bevis för att man lyckats är att en jordbävning i Haiti nära nog slog ut hela samhället. Samtidigt klarade sig den närliggande USA-styrda Dominikanska republiken utan skador.

Projektet, som kallas HAARP (High-frequency Active Auroral Research Program), kopplas ofta samman med flygplanens "chemtrails" som man ibland menar är ett försök att kontrollera vädret.

9. Riksbankskonspirationen

När amerikanska Federal Reserve grundades anklagades det genast för att vara ett försök att få den amerikanska ekonomin att likna den europeiska. Så långt var det också rätt. Problemet var att det inte tog lång tid innan detta utvecklades till en antisemitisk teori om att judarna nu var på inmarsch i USA. Henry Ford, grundaren av bilföretaget med samma namn, tog sig till och med tid att ge ut en serie böcker där han varnade för det judiska övertagandet. Serien fick titeln "The International Jew" och Federal reserve fick rollen som den trojanska häst ur vilken judarna skapade sin makt.

2009, fem månader efter att Barack Obama kommit till makten, samlades en grupp "upplysta" högerextremister i South Georgia för att ta fram ett varnande dekret inför det kommande eländet. Med Obama skulle socialismen göra sitt intåg i USA och grannländerna Kanada och Mexiko skulle sammanfogas med USA för att bli ett land. Sen skulle makten överlåtas till den nya världsregeringen. Allt med riksbankens goda minne.

10. Den nordamerikanska unionen

The North American Free Trade Agreement, NAFTA, frihandelsavtalet mellan USA, Kanade och Mexiko trädde i kraft 1993. Sedan dess har det betraktats med misstänksamhet från konspirationsanhängare på både höger- och vänsterkanten. Vänsteranhängare lagda åt det konspiratoriska hållet menar att det är ett försök från ländernas regeringar att underminera rättigheterna för arbetare i det egna landet. Högern menar å sin sida att det är ett försök att avskaffa USA:s gränser för att på sikt införa den internationella socialistiska regeringen.

Som bevis för att detta håller på att ske nämns ofta "Canamex", en motorväg som ska löpa rakt igenom de tre länderna för att slutligen länka ihop dem. Vägen, menar patrioterna, kommer att ge den mexikanska regeringen möjlighet att ta kontroll över städer i södra USA. På sikt planerar regeringen även att kunna använda den för att skeppa miljontals mexikanare över de amerikanska gränserna.

I takt med att USA:s suveränitet urholkas menar konspiratörerna att nya internationella lagar kommer stiftas för att ersätta de som de känner till i dag. Bland annat räds man nya hatbrottslagar där kristna homofobiska rörelser riskerar fängslas för sin propaganda. En ny valuta, "Amero" ska också ersätta dollarn.