Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

I november inledde överåklagare Mats Åhlund på riksenheten för polismål, en förundersökning gällande hets mot folkgrupp mot Erik Almqvist, Kent Ekeroth och Christian Westling. Bakgrunden till brottsutredningen var den film som Expressen publicerade samma månad förra året. Filmen visade hur Erik Almqvist rasistiskt förolämpade personer i centrala Stockholm. Förundersökningen lades senare ned på grund av att åklagaren inte kunde visa att Almqvists uttalande uppfattas av mer än ett fåtal personer. De tre sverigedemokraterna anmäldes dock för flera brott som det aldrig inleddes någon förundersökning om, bland annat förberedelse till misshandel. Expressens film visade att Ekeroth, Almqvist och Westling beväpnat sig med järnrör och gick åt det håll där en man de tidigare bråkat med var.

Efter att åklagaren beslutat att lägga ner förundersökningen överklagades beslutet av privatpersoner och ärendet gick till åklagarmyndigheten, Utvecklingscentrum i Malmö. Den 27 december kom de fram till att inte pröva den tidigare åklagarens beslut. Vice- överåklagaren Göran Hellstrand motiverar beslutet med att privatpersonerna som velat få ärendet överprövat inte varit "saklegitimerade" och därmed inte behöriga att kräva en överprövning. Saklegitimerade är personer som är misstänkta, tilltalade eller målsägande.

"Efter genomgången av ärendet finner jag inte att det föreligger särskilda skäl att ta upp saken till prövning", står det i Hellstrands beslut.

Den tidigare överåklagaren i Malmö Sven-Erik Alhem är kritisk till att fallet inte överprövats. Han poängterar att det inte begåtts något juridiskt fel, men att det finns ett allmänintresse i att låta en överåklagare pröva det första åklagarbeslutet.

– När det gäller den här typen av ärenden som har ett mycket starkt allmänintresse så är det inte bra, enligt min uppfattning, att man använder sig just av den formella grunden för att inte pröva beslutet. Högre åklagare är alltid behöriga att fatta beslut om överprövning utan minsta klagomål från någon, säger Alhem.

– Bara detta med att medlemmar i en lagstiftande församling är berörda ger ett väldigt starkt allmänintresse. Det är klart att detta berör statens Sveriges anseende i världen att man har medlemmar i den lagstiftande församlingen som är ute och går med järnrör i centrala Stockholm.

Göran Hellstrand säger till Expo Idag att han behöver sätta sig in i ärendet igen för att kommentera sitt beslut på detaljnivå.

– Normalt sett ska vi bara pröva saker som kommit in från någon som är saklegitemerad, det är så överprövningsinstitutet fungerar.

Har ni tittat på själva fallet?

– Inte i detalj, när vi tittar på ärendet och upplever att det uppenbart är fel då kan vi ta upp det. Något sådant har vi inte sett i det här fallet.

Förstår du Alhems kritik om att det finns ett allmänintresse i att överåklagare granskar fallet?

– Jag har fattat ett annat beslut. Han har en annan uppfattning än den jag har förstår jag, säger Hellstrand.

Sven-Erik Alhem är även kritisk till att för få förhör har hållits och säger att om det varit upp till honom så hade en förundersökning inletts gällande förberedelse till misshandel.

– Utan en förundersökning kan man inte hålla ett förhör. Det räcker att man kan anta att ett brott begåtts för att inleda en förundersökning. Jag tycker att om läget är tveksamt så ska man inleda en förundersökning. Min grundinställning i all brottsutredning är att man ska säkra all dokumentation om händelseförloppet. Dels genom teknisk undersökning, men också förhörsvägen, säger Alhem

Mats Åhlund, som höll brottsutredningen efter järnrörsskandalen uppger att han i förundersökningen om hets mot folkgrupp tog personer till förhör. Dock förhördes inte de misstänkta.

– Vi höll förhör. Vad jag ville konstatera var om det fanns objektiva förutsättningar att driva saken vidare i den delen. Då fann jag att de här uttalandena inte hade fått någon erforderlig spridning. Det var efter att analyserat filmen och tagit in den person som var närmast berörd av händelsen. Alldeles oavsett vad de som utpekats för brottet skulle ha sagt, så skulle jag aldrig kunna visa att uttalandena fått den spridning som krävdes för att fälla någon för hets mot folkgrupp, säger Åhlund.

Men när det gällde förberedelse till misshandel så inleddes ingen förundersökning alls?

– För att det ska kunna bli förberedelse till misshandel så krävdes det att det skulle finnas ett uppsåt att använda de här järnrören för att misshandla den här personen. Min bedömning var att det inte finns anledning att tro att de tog de här järnrören för att misshandla målsäganden med.

Där har man inte förhört de inblandade?

– Nej, omständigheterna var så klara här att det inte gav anledning att anta att det tänkt slå någon.

Borde man inte ställt dem frågan vad de tänkt att göra med järnrören?

– Jo, det kunde man gjort, men jag tycker att omständigheterna var sådana att det var givet hur utgången skulle bli. Att jag inte skulle kunna visa att de förberett misshandel. Ekroths offentliga uttalande om att han tagit järnrören för att försvara sig bekräftar för mig att jag inte kommer kunna bevisa att syftet var att misshandla. Rent teoretiskt så skulle de kunna erkänna att de tog järnrören för att slå målsägandena. Men sannolikheten för det är lika med noll, säger Åhlund.

Ämnen i artikeln