Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Förra onsdagen besökte Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson Norrlands universitetssjukhus. När partiledaren skulle in på Geriatrikavdelningen ställde sig en läkare i vägen. Han menade att Åkessons besök hotade patientsäkerheten eftersom besöket påverkade anställda negativt. Nu har 15 i personalen på sjukhuset undertecknat ett öppet brev som publicerats i Folkbladet och i vilket kritik riktas mot landstingets ledning och Säpo.

Bland annat kritiseras Västerbottens landstingsdirektör Anders Sylvan som hävdat att anställda i vården gjort sjukhuset till en "politisk arena".

"Men vem var det egentligen som gjorde Geriatriskt centrum till en politisk arena i onsdags? Ett besök av en av riksdagens mest kontroversiella politiker gör platsen till en politisk arena. Åkesson är företrädare för ett parti som har sina rötter i fascistiska värderingar och organisationer." står det i brevet.

I det öppna brevet vittnas även om att Säpo-personal och landstingets säkerhetsansvariga hotat flera som protesterat mot Jimmie Åkesson med repressalier.

"på grund av vår protest mot SD blev några av oss hotade med uppsägning av Säpo och av landstingets säkerhetsansvariga. De bad oss tänka över om vi ville ha kvar vår anställning inom VLL och berättade att de skulle rapportera vår protest till våra chefer."

Uppgifterna förnekas av Säpo. I ett mejl till Expo Idag skriver myndighetens pressekreterare Fredrik Milder att personer från personskyddet var på plats, men att de "inte noterat namnuppgifter, inte heller rapporterat protesten till deras chefer eller hotat någon med uppsägning."

Flera på sjukhuset hävdar att Säpo hotat med uppsägning och med att kontakta deras chefer. Finns det anledning att utreda detta, eller är ni säkra på att personalen på sjukhuset far med osanning?

"Vi värderar inte sanningshalten i deras uppgifter genom vårt svar. Säkerhetspolisens personal har inte agerat på ett felaktigt sätt och har inte, som jag skrev tidigare, noterat namnuppgifter, rapporterat protesten till deras chefer eller hotat någon med uppsägning."

Anders Sylvan å sin sida förnekar till Aftonbladet att chefer för landstinget hotat personal med uppsägning eller repressalier. Han säger att han "inte känner till att landstingets säkerhetsansvarige ska ha gett uttryck för några repressalier eller ens några konsekvenser." Sylvan bollar över frågan till säkerhetspolisen.

"Det har funnits en diskussion mellan personskyddet, alltså Säpo, och enstaka personer på protestsidan. Det kan jag inte ta ansvar för eller kommentera".