Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Om rapporten

  • Efter varje val sedan 1956 har en valundersökningsrapport publicerats. Årets rapporten heter Åttapartivalet 2010 och är skapad av Statistiska centralbyrån i samarbete med Göteborgs universitet.

– De är extrema åsiktsmässigt och skiljer sig från övriga svenska folket väldigt tydligt i flyktingfrågor och när det gäller lag och ordning, men inte i andra frågor, säger Sören Holmberg till Expo.se.

Sören Holmberg är professor och statsvetare vid Göteborgs universitet och en av författarna till rapporten Åttapartivalet 2010.

På flera punkter utmärker sig Sverigedemokraternas väljare från den genomsnittliga väljaren. Av de som lagt sin röst på Sverigedemokraterna uppger 66 procent att invandrings- och flyktingfrågan är den klart viktigaste frågan. Bland alla väljare motsvarar den siffran nio procent. Invandrings- och flyktingfrågan kommer först på åttonde plats för de väljarna. På frågan vilken som är den viktigaste samhällsfrågan toppar frågor kring välfärd och sjukvård.

Förtroendet för politiker är högt i Sverige, dock inte hos de som röstat på Sverigedemokraterna. 70 procent av partiets väljare har litet förtroende för politiker. Hos genomsnittsväljaren ligger den siffran på 31 procent

– De har en mycket lägre grad av förtroende för allt politiskt. Deras politikerförtroende är väldigt lågt, det är dem och blankröstarna som har lägst, säger Holmgren.

Bland Sverigedemokraternas väljare uppger 30 procent att de röstat på partiet av taktiska skäl och att de egentligen sympatiserar mer med ett annat parti. 91 procent av taktikröstarna vill föra in invandrings- och flyktingfrågan i riksdagen.

– De har röstat på Sverigedemokraterna för att driva invandringsfrågan. Kristdemokraterna och Centerpartiet får också många stödröster men där vill väljaren som röstar på dem rädda alliansregeringen, säger Holmgren.

Holmgren säger att trots att Sverigedemokraterna har växt så röstar människor på Sverigedemokraterna av samma anledning nu som de gjort tidigare.

– Ingenting i rapporten är egentligen nytt, vi hade samma resultat i den undersökning som gjordes i SVT på valkvällen. Vi känner igen mönstret av vad de tycker åsiktsmässigt, säger Holmgren.

Sverigedemokraternas väljare är främst unga män, arbetslösa och personer som bor i glesbygden. Partiets väljare är de som är minst intresserade av jämställdhetsfrågor.