Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Om Tillsammanskapet

  • Tillsammansskapet är Stiftelsens Expos plattform för att erbjuda lokala antirasistiska grupper verktyg, kunskap och inspiration för hur man kan ta fighten för sammanhållning i sitt lokalsamhälle, mot rasism och högerextremism. Gemensamt för grupperna är att de är partipolitiskt och religiöst obundna, arbetar kontinuerligt för sammanhållning och använder sig av icke-våldsprincipen.

– En bit bort öppnas nu riksdagen. En riksdag med historiskt högt antal intoleranta representanter. Övriga partier har lovat att hålla intoleranta utanför egentlig makt, och nu är det dags att visa att ni menade allvar. Ni har lovat att inte ge hbtq-fientligheten inflytande. Ni har lovat att inte ge islamofoberna inflytande. Ni har lovat att landet ska styras med medmänskliga värderingar", sa Johan Bergman från Tillsammans Ludvika från talarstolen.

Klockan 14:00 förklarade kungen riksmötet öppnat. Samtidigt samlandes lokala grupper, knutna till den antirasistiska plattformen Tillsammanskapet, från Eslöv, Halmstad, Frillesås, Falköping, Flen, Eskilstuna, Södertälje, Märsta, Knivsta, Stockholm, Borås, Ludvika, Luleå, Årsta och Kristinehamn på Sergels torg.

Flera hundra personer ställde krav på riksdagspartierna att hålla det som lovats under valrörelsen om att värna öppenhet och att aldrig legitimera rasism. Tillsammansrörelsens grupper avgav också ett eget löfte att fortsätta verka i sina lokalsamhällen för öppenhet och gemenskap. Lokala tillsammansgrupper har bland annat öppnat fritidsgårdar, anordnat läxhjälp och språkcaféer, samlat in kläder för behövande och arrangerat vända ryggarmanifestationer mot Sverigedemokraterna.

– Till alla er som känner att empati och inkludering är vägen att gå, ni kan räkna med oss. Idag den 30 september står vi här på dagen när riksdagen öppnar. Vi räknar med partierna, men vi räknar även med varandra. Sammanhållning är vårt enda alternativ, sa Rosaline Marbinah från Tillsammans Södertälje.

Fredrik Sone från Tillsammans Stockholm som stod i talarstolen med Marbinah fyllde i:

– Vårt samhälle ska byggas på en ömsesidig respekt för varandras olikheter och om inte politikerna kan garantera oss alla detta, så kan ni räkna med oss.

Erkki Grönroos från Ett Halmstad för alla berättade om när han kom till Sverige som ensamkommande flyktingbarn från Finland. Han varnade för att låta fascismen växa.

– Sverigedemokraterna vill lägga beslag på Moder Svea och ta henne ifrån oss. Men Sverige tillhör oss alla och vi ska ta tillbaka Moder Svea och kasta ut Sverigedemokraterna från riksdagen. Jag kan inte göra det ensam, inte heller du kan det, men tillsammans kan vi göra det, sa Grönroos

Även tidigare under dagen i Storkyrkan, där samtliga riksdagskandidater samlats inför riksmötets öppnande, lyftes budskapet om att inte låta rasismen få fotfäste. Ärkebiskop Antje Jackelén predikade om att hjälpa människor i nöd och i oroshärdar.

"Partiintressen kan lägga sig som ett vått täcke över viljan och plikten att göra allt vi kan för fred och rättvisa i vårt land, mellan folk och stater och mellan människan och naturen. Kompromisserna kan bli ett svek av de värden som är oss heliga. Vad är viktigare att bli omvald om fyra år eller fatta beslut som gör att våra barnbarn och deras barn en gång kan säga om oss: 'de tog sitt ansvar'".

Ämnen i artikeln