Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Natten mellan den 9:e och 10:e november 1938, vandaliserade tusentals judiska hem och affärsbutiker, tiotusentals judiska medborgare arresterades, och hundratals dödades i det som kom att bli känt som Kristallnatten. Söndagens manifestationer anordnas på årsdagen av denna händelse och i Sjöbo anordnades manifestationen av det lokala antirasistiska initiativet Tillsammans för Sjöbo.

Ann-Sofie Sixbo, en av arrangörerna från Tillsammans för Sjöbo betonar vikten av att inte glömma det som hände under Kristallnatten.

– Vi får aldrig glömma det som hände, särskilt när idéerna som ledde fram till Kristallnatten, finns kvar. Antisemitismen finns fortfarande i vår tid, precis som nazismen. Ett nazistiskt parti är till och med verksamt i vårt lokalsamhälle. Genom att hedra Kristallnattens offer, visar vi att vi står upp för alla människors lika värde, alla människors rätt att definiera sig själva och ett samhälle där ingen någonsin ska behöva utstå, hot, våld eller trakasserier på grund av sin religiösa tillhörighet eller sexuella läggning, säger Sixbo.

Under söndagens manifestation tände deltagarna ljus som placerades ut runt torget för att lysa upp mörkret, vilket följdes upp av tal, musik och poesi.

– Reaktionerna har varit mycket positiva och det känns bra att visa att antirasismen lever i Sjöbo, berättar Sixbo.

Samtidigt som manifestationen i Sjöbo, hölls även ljusmanifestationer till minne av Novemberprogromen på andra orter i Sverige, anordnade av lokala antirasistiska initiativ knutna till Tillsammansskapet. I Lund samlades människor på Domkyrkoplatsen för att uppmärksamma årsdagen genom att tända ljus och lyssna till tal från inbjudna talare. Rasmus Trymander, en av arrangörerna från det lokala antirasistiskta initiativet Tillsammans för Lund säger att han "hoppas att manifestationen hjälpte till att lyfta fram att antisemitismen är ett dagsaktuellt, allvarligt och ett utbrett samhällsproblem med en fasansfull historia bakom sig."

Bland åhörarna på manifestationen fanns även företrädare för Svenska Kyrkan, Judiska Centret i Lund och Islamiskt Kulturcentrum i Lund. Någonting som Trymander ser som en viktig markering.

– Det är viktigt med ett brett stöd i arbetet mot antisemitism, bara genom att arbeta tillsammans kan vi få bukt med rasismen som finns i vårt land idag.

Efter manifestationen på Domkyrkoplatsen begav sig deltagarna till biografen Kino, där filmen Die Welle visades för publiken. En film som skildrar en lärares experiment i en gymnasieskola som påvisar hur lätt det är att manipulera människor utifrån totalitära tankebanor.

– Vi ville visa för deltagarna, hur enkelt totalitära idéer som nazism kan få fotfäste även i vår tid, berättar Trymander.

Programmet i Lund avslutades med en diskussion om den visade filmen, rasismen idag och hur människor tillsammans kan arbeta för att skapa sammanhållning och ett samhälle för alla dess invånare.