Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

På lördag går för sjunde gången högerextrema genom Salem för att, som de säger, hedra en mördad 17- åring. Nästan alla svenska högerextrema grupper kommer att vara på plats. Nästan alla, för den enighet som marschen vill göra sken av finns egentligen inte.

I år väljer till exempel det största nazistpartiet Nationalsocialistisk Front att stå utanför arrangemanget. Orsaken ska vara att de inte får ta det utrymme de vill ha. Salemfonden som arrangerar marschen har beslutat att partiemblem och profilerande av de olika gruppernas egna hjärtefrågor inte är tillåtet. Något även Nationaldemokraterna fick känna av efter 2003 års marsch. Att partiet inför marschen då valde att prata med medier ansågs som ett svek mot den bestämda policyn. 2004 var Nationaldemokraterna inte längre välkomna att delta.

Upplägget passar de som står bakom Salemfonden. Bakom fonden finns nämligen det obundna nätverket Info 14. Info 14 är inspirerade av de tyska fria Kamratförbunden, freie Kameradschaften, som är ett nätverk av autonoma högerextremister. Kamratförbunden hålls samman av gemensamma aktioner och utspel och fungerar närmast som en paraplyorganisation för högerextrema aktivister.

Lockar allt färre
Efter att den första "Salemmarschen" hade gått av stapeln, endast en vecka efter mordet, så skrev Info 14 på sin hemsida: "Alla var där". En beskrivning som låg nära verkligheten. Aldrig tidigare hade så många olika grupper och organisationer ur den svenska högerextremismen gått i samma tåg. 17-åringens mördare lyckades med det som varenda svensk nazistledare sedan 1930-talet misslyckats med – att ena den så kallade "nationella rörelsen" i en gemensam aktion.

Från år 2000 till 2003 ökade också antalet deltagare år från år. Första året var de 1000 närvarande vid marschen tre år senare hade den siffran fördubblats. Men sen vände trenden. Förra årets marsch lockade mellan 1200 och 1300 personer och då var även Nationaldemokraterna tillbaka i leden.

Maktdemonstration
Att spekulera i hur många som kommer att delta under årets högerextrema uppvisning i Salem är meningslöst, för att inte säga omöjligt. Inslag av grupper och aktivister från övriga norden och Europa samt en ökad tolerans för främlingsfientlighet i samhället kan bidra till att hålla uppe siffrorna i leden. Interna stridigheter, den tilltagande radikaliseringen, konkurrensen från andra arrangemang, som nationaldagen i Stockholm och motståndet från antirasister kan å andra sidan återigen ha minskat viljan att sluta upp.

Men även om trenden av minskande deltagare håller i sig till årets marsch, så är "Salemmarschen" nordens största samling av högerextremister. En maktdemonstration riktad mot demokratin, invandrare, judar och hela det etablerade samhället – det vill säga du och jag.