Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Det rör på sig inom den högerextrema miljön i Norge. Rekryteringen har ökat och grupperna har genom kontakter med den grova organiserade brottsligheten en bättre tillgång till vapen än tidigare. Det skriver den norska säkerhetstjänsten PST i sin årsrapport om hoten mot det norska samhället.

PST skriver vidare att företrädare för de norska organisationerna etablerat kontakter med likasinnade organisationer utomlands, bland annat i Sverige och Ryssland. De ryska högerextremisterna ses enligt PST som förebilder inom miljön eftersom de är brottsaktiva och våldsamma. Kontakterna med dem kan bidra till att radikalisera de norska grupperingarna. Det kan i sin tur "sänka tröskeln för våldsanvändning i den norska miljön".

Sammantaget utgör de högerextrema miljön inte ett hot mot det norska samhället, fastslår PST. Myndigheten förutspår en fortsatt ökning av aktiviteter inom den högerextrema miljön. Behovet av tillhörighet och våldsfascination ska vara den främsta lockelsen för nya aktivister.