Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Bilden var ett av bidragen till den teckningstävling som Sverigedemokraterna utlyste i början av januari, en teckningstävling som syftade till att få in flera bilder på profeten mohammed som senare skulle publiceras i partiorganet SD-kuriren.

Den publicerade bilden visar en man med vågigt halvlångt mörkt hår och med hakskägg som tittar in i en handspegel. I spegelbilden finns en svart maskering över mannens ögon och bilden bär också texten "Mohammedansk självcensur".

Björn Söder mailade Justitiekanslern
Sverigedemokraternas partisekreterare Björn Söder skickade bilden i ett mail till Justitiekanslern, en reporter vid Sveriges television samt svenska journalistförbundet den 10 februari och bad om en granskning vad gäller hets mot folkgrupp.
"Min bedömning av bilden är att den är smakfull med ett intelligent budskap", skriver Björn Söder i sitt mail.

Inte hets mot folkgrupp
Under onsdagen kom Justitiekanslern med beskedet att bilden inte utgör hets mot folkgrupp.
"Syftet med lagstiftningen om hets mot folkgrupp har inte varit att motverka debatt eller kritik av skilda företeelser", skriver justitiekanslern i sitt beslut.
Han hänvisar till förarbetena till lagen om hets mot folkgrupp där det står att begreppet missaktning måste tolkas med viss försiktighet och att inte alla förnedrande eller nedsättande uttalanden skall innefattas.

"Även för sådana yttranden som av en bred allmänhet uppfattas som stötande måste det finnas ett vidsträckt utrymme", skriver Justitiekanslern och fortsätter:
"Enligt min uppfattning uttrycker den publicerade teckningen, som har en satirisk framtoning, inte missaktning mot folkgruppen muslimer".

Flera personer har tidigare anmält Sverigedemokraterna för att ha publicerat mohammedkarikatyrer.

Ämnen i artikeln