Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Det senaste året har präglats av motstånd, folkrörelser har väckts och högljutt har människor visat sin ilska, sin rädsla och sin avsky mot det förtryck som kommer ur rasism.

Motstånd mot de krafter, rörelser och idéer som Förintelsen och mördandet av omkring sex miljoner judar var den yttersta konsekvensen av. Även romer, homosexuella och politiskt oliktänkande drabbades.

De högljudda protesterna som rasat över världen under 2020 flyttar fram våra positioner, sätter frågan på agendan, inspirerar och skapar möjligheter för förändring.

I veckan annonserade FN:s generalsekreterare Antonio Guterres att det krävs ett globalt arbete för att bygga allianser mot det växande hotet från vit makt-miljön och den växande främlingsfientligheten och antisemitismen.

”I Europa, USA och på andra platser organiserar, och rekryterar, högerextremister sig över landsgränser och stoltserar med symboler och troper hämtade från nazismens mordiska ärelystnad”, sa Antonio Guterres när han i måndags talade under FN:s och Park East Synagogues internationella mässa i New York till minne av Förintelsens offer.

Enligt Guterres är det här något som ökat i kölvattnet av den rådande pandemin.

”Propaganda som kopplar ihop judar med pandemin, till exempel genom att anklaga dem för att ha skapat viruset som ett led i arbetet mot global dominans, skulle framstå som galenskap – om den inte var så farlig”, sa Guterres och fortsatte:

”Det är bara det senaste uttrycket för en antisemitisk myt från 1300-talet, där judar fick skulden för att sprida pesten”.

Antisemitismen är fortfarande utbredd, och växande.

I dag, Förintelsens minnesdag, är en bra dag att ge ett erkännande till alla de som bjuder motstånd i det tysta. Det lågmälda och uthålliga motstånd som kommer till uttryck i fullmäktigesalar runt om i landet, i klassrum, i arbetsplatsernas fikarum, i det civilkurage som visas när förbipasserande ingriper när medmänniskor blir orättvist och illa behandlade i våra gemensamma offentliga miljöer. Civilsamhällesaktörer som arbetar direkt för att bekämpa de odemokratiska och rasistiska krafterna. Och de som istället bygger organisationer och skyddsnät för att hjälpa de som utsätts för rasism.

Varje motståndshandling spelar roll. Och det är summan av dessa som tillsammans skapar vårt samhälles motståndskraft.

Ämnen i artikeln