Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

I rapporten med titeln "När Mr. Kovach kommer till stan" beskrivs hur orter, framförallt i delstaten Arizona, drabbats av de åtstramade invandringslagarna. Flera miljoner dollar i skattepengar har gått åt till att driva rättsfall kopplade till de nya lagarna. Samtidigt har affärsklimatet i de stängda samhällena påverkats negativt.

Kris Kovach, som rapporttiteln syftar på, är advokaten som varit mest drivande för att få igenom lagförslagen. Han kopplas till organisationen FAIR – Federationen för amerikansk invandringsreform. Organisationen klassas av rapportförfattarna som en del av den rasistiska miljön i USA. Främst på grund av företrädarnas etablerade kopplingar till kända vit makt-aktivister.

Som en följd av den hårdare lagstiftningen har etniska konflikter blossat upp i större omfattning än tidigare. Rapporten beskriver situationen på fyra orter. Där har invandrare, främst från latinamerikanska länder, blivit beskjutna, hotade och utsatta för rashets.

Samtidigt har personer som arbetat för liberala invandringslagar blivit hotade med "blodspillan" och repressalier.