Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

SÅ GJORDE VI GRANSKNINGEN

  • Vi har gått igenom samtliga personer i SDU:s medlemsregister och med hjälp av Infotorg verifierat att de existerar. Av totalt 2 198 personer kunde vi bekräfta 2 160. Det är dessa 2 160 personer vi har undersökt.
  • För att få veta om medlemmarna var överrepresenterade i brottstatistiken jämförde vi dem med hela befolkningen. Med data från Brottsförebyggande rådet och SCB fick vi fram hur många som lagfördes i domstol eller med ett strafföreläggande under 2009. Det har vi jämfört med hur många SDU-medlemmar i motsvarande ålders- och könsgrupper som lagfördes under 2010. SDU uppvisar en överrepresentation i alla grupper utom hos män 15-24 år.
  • För att ta reda på SDU-medlemmarna haft samröre med vit makt-rörelsen har vi kört dem mot upp-gifter i Stiftelsen Expos arkiv.En person kan falla under flera olika kategorier. Totalt har 377 personer någon form av koppling, vilket motsvarar 17,5 procent. Tar vi bort de med enbart ett konto på ett vit makt-forum återstår en grupp på fem procent med vit makt-kopplingar.

Sverigedemokraterna har profilerat sig som vältaliga, välutbildade och sociala. Men det finns en annan sida av förbundet. I det kommande numret av tidskriften Expo avslöjas att närmare var femte medlem i SDU har någon form av vit makt-koppling.

Granskningen i kommande nummer av Expo bygger på ett medlemsregister från sommaren 2010 som Expo har tagit del av. Bland medlemmarna finns bland annat en tidigare gruppchef för Nationalsocialistisk front, en 21-årig man som så sent som 2010 var medlem i Nordiska nationalsocialister och fyra personer som 2008 deltog i en manifestation anordnad av Svenska motståndsrörelsen.

Totalt är det 377 medlemmar som har någon form av vit makt-koppling.
• 18 personer har tidigare varit medlemmar i nazistiska organisationer.
• 41 personer har beställt böcker, skivor eller annat material från vit makt-bolag.
• 9 personer har deltagit på aktiviteter som arrangerats av vit makt-grupper.
• 5 personer har skänkt pengar till nazistiska grupper.
• 14 personer har tidigare varit aktiva i Nationaldemokraterna, som Sverigedemokraterna tidigare har beskrivit som pro-nazistiska.
• 31 personer är medlemmar i uppenbara vit makt-grupper på Facebook, som exempelvis det nazistiska Svenskarnas partis grupp.
• 15 personer har beställt vit makt-publikationer i form av tidningar eller nyhetsbrev.
• Hela 309 av förbundets medlemmar har konton på olika vit makt-forum på internet. Den absolut största andelen finns på Nordisk.nu som är den svenska vit makt-rörelsens största mötesplats på internet.

Totalt är det drygt 17 procent av förbundets medlemmar som rör sig eller har rört sig i vit makt-miljöer. Om man räknar bort de medlemmar med enbart ett konto på ett vit makt-forum återstår en grupp på fem procent med vit makt-kopplingar.

Fyra procent lagförda under 2010
Sverigedemokraternas ungdomsförbund har precis som sitt moderparti brottsbekämpningen som en av sina profilfrågor. Ändå visar granskningen att totalt 81 personer under 2010. Det är personer som antingen dömdes i en domstol eller fick ett så kallat strafföreläggande, som är vanligt i mindre allvarliga fall, som ringa narkotikabrott eller olika trafikförseelser. Bland de SDU-medlemmar som lagfördes under 2010 finns till exempel:
• En 22-årig man från Stockholmsområdet som dömdes för bland annat våldtäkt mot barn, sexuellt övergrepp mot barn och sexuellt ofredande, till 3 år och 6 månaders fängelse.
• En 20-årig man från södra Sverige som dömdes för våldtäkt efter att ha tvingat till sig sex med sin flickvän.
• 12 personer som dömdes för misshandel.
• 13 personer som dömdes för narkotikabrott.

Totalt handlar det om 81 personer. Det motsvarar 3,75 procent av alla medlemmar i förbundet. Bland hela befolkningen var motsvarande siffra år 2009 1,15 procent.
De allra flesta av SDU:s medlemmar finns i åldersgruppen 15 till 24 år. Även inom den åldersgruppen finns en tydlig överrepresentation bland SDU-medlemmarna. 1,86 för hela befolkningen och 3,55 procent i SDU.

Kritisk till granskningen
Gustav Kasselstrand, vice förbundsordförande i SDU, är kritisk till granskningen. Han ser inga problem med att förbundet har medlemmar med kopplingar till vit makt-rörelsen.
– Er undersökning tyder på att vi har oerhört få medlemmar som har koppling till vit makt-rörelsen. Cirka 85 procent av observationerna är att man har registrerat sig på ett forum eller prenumererat på ett nyhetsbrev. Jag anser att det ska till mycket mer än så om man ska bedöma om en medlem ska vara med i SDU.

Men vad säger du om de resterande kopplingarna?
– Om vi utgår från exempelvis 41 personer blir det mindre än två procent som har en koppling. Har man ett medlemsantal på mellan 2 000 och 2 500 personer kommer det statistiskt sett alltid vara någon som gjort något som är felaktigt. Har du då en procentsats som är i princip försumbar då är det naturligtvis fel, men det tyder ju inte på att förbundet har extrema problem.

Inte heller kriminaliteten i förbundet ser han som särskilt allvarlig.
– Man kan inte dra de slutsatser ni gör. Annars ser jag ingen anledning att kommentera detta. Jag har inte stött på en enda förtroendevald som har ett kriminellt förflutet. Skulle man ha det får vi absolut ta ställning till det. Det här är medlemmar som är med i vårt förbund. När det gäller medlemmar i SDU kan man gå med utan kontroll. Vi litar från att medlemmen delar våra åsikter.

Ämnen i artikeln