Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

ND har två mål med höstens valrörelse. Att så långt som möjligt störa SD:s valrörelser och att vinna minst ett kommunalt mandat i någon av de kommuner de ställer upp i.

Riksdagen är i nuläget långt under horisonten. Ett kommunmandat är däremot ett måste, både för att ge partiet en ekonomisk grund och för att kunna övertyga partiets sympatisörer att ND faktiskt har en framtid.

ND skryter högljutt om att de lagt beslag på merparten av SD:s organisation men vårens Ungt val gav en antydan om det verkliga styrkeförhållandet:

SD vann 3,8 procent medan ND fick nöja sig med 0,3 procent. Strategin är därför att rikta in sig på ett fåtal speciellt utvalda kommuner där intensiva kampanjer ska ge resultat och i bästa fall något enstaka mandat.

Aggressiva kampanjer

1998 bedrev SD en aggressiv valkampanj i Haninge. Utdelningen blev två kommunala mandat. Kampanjens organisatör var Tor Paulsson, som uteslöts ur SD 2001. Han är i dag partiorganisatör i ND och fortsätter med samma taktik.

Receptet går ut på oupphörliga affischkampanjer och flygbladsutdelningar till hushåll, skolor och på gator och torg. Att sprida flygblad är knappast unikt, men ND utmärker sig som den »nationella« rörelsens i särklass flitigaste flygbladsutdelare.

Taktiken är korta intensiva kampanjer kring specifika teman som »hotet från islam«, »hotet mot yttrandefriheten« och »invandrare begår gruppvåldtäkter«.

ND satsar hårt på att skapa uppmärksamhet kring partiet. Genom att till exempel störa kommunmöten och stolt rapportera om sina flygbladsutdelningar gör man allt för att ge en bild av att partiet är mycket större än vad det egentligen är.

Kärnan i partiet består fortfarande av samma folk som när partiet bildades. Partiledare är Anders Steen, tidigare aktiv i Vänsterpartiet innan han hoppade av till Sverigedemokraterna.

Nazister i partiet

Partiet har sina starkaste fästen i Stockholm, Göteborg och i viss mån Helsingborg. De nya medlemmarna består i huvudsak av folk som tidigare rört sig i högerextrema grupper. Stommen i medlemskadern kommer från Sverigedemokraterna men sedan en tid kan även ett kraftigt inflöde av aktivister från olika nazistiska grupper noteras.

Nationaldemokraterna får också kraftigt stöd från diverse nazistgrupper, inte minst Info-14, som hävdar att Sverigedemokraterna »liberaliserats«, uppträder »pro-sionistiskt« och har förrått nationalismen.

Att Nationaldemokraterna attraherar nazister är inte överaskande. Partiet har en betydligt radikalare framtoning än Sverigedemokraterna och ses av många yngre nazister som ett framtidslöfte.

Det kan också förmodas att inflödet av nazister också kommer att bidra till att öka radikaliseringen. Partiet försöker vara synligt på gator och torg för att »ta tillbaka gatan«, men även retoriken i propagandan har blivit tuffare.

Det senaste exemplet är homofobin. Thomas Larsson, 31:a namn på ND:s riksdagslista beskriver i en artikel från i början av maj i år att »homosexualitet är ett sympton på mental ohälsa«, vilket också är de nazigruppernas traditionella ståndpunkt.

Hets mot muslimer

I kölvattnet av terrorattacken mot World Trade Center och Dansk Folkepartis framgångar har även ND gått fokuserat på »det muslimska hotet«. Här handlar det inte om särskilt sofistikerade idéer utan om traditionell skrämselpropaganda. Partiets seniorledare Harry Edlund förklarar på ND:s Internetradio vad han anser om muslimer:

»När muslimer kommer fram i ett tillräckligt stort antal då det handlar det inte längre om att vara ödmjuk och tacksam. Utan då handlar det om att skära halsar, spränga i luften, våldta.«

Internationella kontakter

Precis som Sverigedemokraterna har ett samarbete med Front National i Frankrike försöker också ND skapa kontaker utomlands.

Hösten 2001 åkte representanter från partiet ner till Tjeckien och Tyskland. Kontakterna i Tjeckien sköts av partiideolgen Vavra Suk. I Prag deltog Nationaldemokraterna i möten med den tjeckiska gruppen Nationella Sociala Blocket och träffade en representant för den amerikanska nazigruppen National Alliance.

Nationaldemokraterna har fortsatt sitt sökande efter utländska samarbetspartier. Tidigare i år var ND på besök under en kongress som arrangerades av ungdomsförbundet för det belgiska rasistpartiet Vlaams Blok. Moderpartiet är ett öppet rasistiskt parti som bland annat hyllar gamla SS soldater.

ND:s represenatant på kongressen var Fredrik Bergman, en av partiets kandidater till kommunvalet i Södertälje. Fredrik Bergman var närvarande vid vit makt-konserten i Brottby 1998 och var innan han gick med i ND aktiv i Sverigedemokraternas Ungdomsförbund SDU.
Under kongressen deltog även Giovani Padani, representant för det rasistiska separatistpartiet Lega Nords ungdomsförbund.

Framtidsparti?

Nationaldemokraterna påminner mycket om en annan utbrytning ur Sverigedemokraterna – Hembygdspartiet (HbP) som bildades 1996.

Precis som ND gick bildades HbP av missnöjda trotjänare inom SD, och precis som ND gick de till storms mot det forna morderpartiet. Inom loppet av något år hade HbP omvandlats till en alltmer öppet nynazistisk grupp och försvann därefter ut i den politiska vildmarken.

Om ND kommer att möta samma öde återstår att se. Partiet lever idag uteslutande på högljudd propaganda. Partiet kommer att överleva så länge som Tor Paulsson förmår tvinga ut aktivisterna i ständiga flygbladskampanjer.