Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

I mitten av augusti fick alla partimedlemmar ett brev med rubriken "Partisabotörer avslöjade". Det två sidor långa brevet redogör för hur Marc Abramsson och Vávra Suk har försökt att ta över makten i partiet. I brevet står det att partistyrelsen förstått detta under de senaste veckorna – men det stämmer inte. Positionskriget inom Nationaldemokraterna har pågått mycket längre än så.

När Tor Paulsson och Anders Steen uteslöts ur Sverigedemokraterna 2001 lade fyra personer grunden för det som skulle komma att bli Nationaldemokraterna. De fyra var Tor Paulsson, Rickard Ekman, Vávra Suk och Marc Abramsson. Anders Steen kan läggas till gruppen men hade inget med grundandet av partiet att göra. Han var en profil utåt, men det var Tor Paulsson som skapade organisationen utifrån sina modeller. Upprop till stöd för Tor Paulsson och texter till de interna tidningarna sköttes av Rickard Ekman. Marc Abramsson tog hand om det juridiska och Vávra Suk har offentligt fått stå som partiideolog.

Splittringen har funnits länge

De första tecknen på splittring i den inre kärnan kom redan efter Nationaldemokraternas framgångsval 2002 då partiet vann totalt fyra mandat i Stockholmskommunerna Södertälje och Haninge. Den drivande kraften i splittringen av gruppen var Marc Abramsson som inte nöjde sig med positionen som ordförande för ungdomsförbundet. Under de följande åren har Marc sakta flyttat fram sina positioner.

Marc Abramsson
Marc Abramsson höjer rösten i ND. Med lojala anhängare har han stärkt sin maktposition under sommaren. Hans strävan efter makt har fått flera ledande ND:are att tröttna och nu hoppa av partiet. (Foto: Expo)

Den riktiga kallduschen för Tor Paulsson kom när Stockholmsdistriktet skulle ha årsmöte i år. Marc Abramsson tog på ett kuppartat sätt makten över de delegatplatser som distriktet har till riksårsmötet och stärkte på så sätt kraftigt sin position. Splittringen blev ännu mer tydlig vid partiets riksårsmöte som hölls tidigare under sommaren. Årsmötet föregicks av stora bråk mellan de rivaliserande fraktionerna.
Partiet har bestämt sig för att mörklägga allt som skedde vid riksårsmötet och ingen information har publicerats på partiets hemsida. Därför kan ingen utanför partiet med säkerhet säga vem som ens sitter i partistyrelsen i dag.

Upptrappning efter gripande av Tor

Sedan Tor Paulsson greps i slutet av juni för misshandel av sin sambo har ställningskriget i partiet trappats upp mer och mer. Marc Abramsson och Vávra Suk insåg att om de ska försöka ta makten i partiet så ska det ske när Tor Paulsson är ute ur leken. En massiv telefonkampanj till partiets medlemmar inleddes av Marc Abramssons fraktion. De påstod sig representera partistyrelsen för att locka personer till deras fraktionsmöten. Åtminstone två sådana möten har ägt rum. Det första hölls i början av augusti. Tanken var från början att det skulle hållas i Folkets Hus i Stockholmsförorten Bagarmossen men det flyttades i sista stund. Ett andra möte hölls söndagen 15 augusti.

Massutskick mot Marc

Marcs planer grusades något av ett utskick från Anders Steens fraktion bara två dagar innan mötet skulle äga rum. Bakom brevet stod bland annat partiledare Anders Steen, västdistriktets ordförande Lars-Magnus Larsson, pressekreteraren Stefan Olsson, syddistriktets NDU-ordförande Kristoffer Dahlström och ND-Halmstads ordförande Mikael Melin. I brevet pekas Marc Abramsson ut som en partisabotör av stora mått.

"Det har skett i form av bl.a. fraktionsbildning och omfattande smutskastningskampanjer i syfte att underminera partistyrelsen och Nationaldemokraternas partiledare. Marc Abramsson sprider ut rykten om partiledaren och genomfört flera möten inom partiet med syfte att så splittra och avsätta Steen från hans post."

Alternativ till partiledaren

Brevet fick delvis önskvärd effekt för Steens falang, men ändå dök ett 40-tal personer upp på det fraktionsmöte som Vávra Suk och Marc Abramsson kallat till. Ett par huvudpersoner uteblev dock. Marc Abramsson vill ta över makten i partiet men inser att han inte själv kan kandidera till posten som partiledare och har därför presenterat tre personer som han skulle vilja se som partiledare. En av dem som inte kom på mötet var Jörgen Kromann, ordförande för partiets syddistrikt.

Vavra Suk
Vavra Suk, partiideolog i ND, har under hela konflikten varit en av Marc Abramssons närmaste vapendragare. Foto: Daniel Olsson/Expo)

Kvar återstår en person som hålls högt i den nationella rörelsen sedan slutet på 1990-talet. Jonas De Geer har under lång tid varit på jakt efter makt i ett av de större nationella partierna i Sverige och han ser nu sin chans till ett genombrott. De Geer gjorde sig känd då tidskriften Salt grundades. Salt kunde från början stoltsera med kända skribenter från Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter.

Tidningen Salt gick i graven efter att de seriösa skribenterna insett att det var antisemitism som snabbt letade sig in på de redaktionella sidorna. Det sista numret kom 2001, men De Geers bana inom den nationella rörelsen hade bara börjat. Under Salemmarschen har han varit en av huvudtalarna de två senaste åren och sedan förra året skriver han krönikor åt Folkets Nyheter som står Nationaldemokraterna nära.

Jonas De Geer ska enligt säkra källor ha sökt upp både Sverigedemokraterna och Nationaldemokraterna med ett erbjudande om att bli deras nya partiledare. Han har deltagit i en tv-debatt som representant för Nationaldemokraterna. Nu kan han vara på väg att bli partiets nye ledare.

Han närvarade vid mötet, men sa aldrig rakt ut att han ville ställa upp. Troligen var han där för att se vilken potential partiet kommer att få. Jonas De Geer torde vara för kontrollerad för att gå in i ett helt dödsdömt parti.

På mötet sades ingenting om det fraktionskrig som Marc varit med om att skapa. De som talade var Marc Abramsson, Vávra Suk, Robert Almgren och Jonas De Geer. I stället för reda ut vad som hänt och lett fram till det uppkomna läget stod talarna för idel floskler om att rörelsen går framåt och att partiet nu måste hålla samman.

"Falsarium"

När Expo dagen efter det hemliga mötet ringde upp Abramsson för att höra hur han såg på situationen sade han först att han inte var säker på om han ville uttala sig för Expo. När brevet kom på tal menade han konspiratoriskt att det inte är ett officiellt brev utan att någon utomstående är ute efter att skada honom.

– Brevet är ju inte riktigt utan det är ju ett falsarium. Vem som har skickat ut det, eller varför, det får vi väl undersöka, men jag har kollat runt med alla styrelser och jag sitter själv i riksstyrelsen och brevet har aldrig behandlats där. Det hänvisas till en massa distriktsstyrelser men jag har i dag ringt runt till samtliga och det finns ingen distriktsstyrelse som har behandlat det här och därmed så måste brevet behandlas som ett falsarium.

Marc Abramsson var också snabb med att påpeka att brevet inte skickats ut från partiets rikskansli och därför inte kan ses som något annat än ett försök till sabotage mot honom.

Maktpositioner mutas in

I och med att brevet skickades ut utbröt ett totalt ställningskrig. Under sommaren har båda falangerna försökt att muta in så många territorier de haft möjlighet till. Marc Abramssons fraktion har helt tagit över kansliet i Stockholm. Genom kansliet har Marc Abramsson makten över partitelefonen och posten, något som är viktigt för att han ska kunna slå vakt om sin maktposition inom partiet.

Anders Steens fraktion har till viss del makten över hemsidan, men eftersom sidan har flera olika domännamn registrerade har det resulterat i att varje fraktion har ett domännamn som de kontrollerar. Det ledde till att hemsidan försvann och återkom med jämna mellanrum under ett par veckor i början av augusti. I mitten av månaden ersattes hela hemsidan med en temporär text om att hemsidan "varit utsatt för flertalet 'attacker' under de senaste dagarna". Allt som fanns var en hänvisning om hur partiledaren kunde nås direkt via e-post och telefon. Anledningen till att man inte ville hänvisa medlemmar och sympatisörer till kansliet var helt enkelt att partiledaren inte hade makten över kansliet. Makten över hemsidan vanns sedan tillbaka av Abramssonfalangen.

Partiledarens fraktion har i sin tur makt över Västkansliet genom partistyrelseledamoten Lars-Magnus Larsson. Ingen av fraktionerna har helt och hållet kontroll över bankkonton och postgiro eftersom båda grupperna har personer med teckningsrätt. Kontona har dock liten roll eftersom den största delen av pengarna spenderades sannolikt i valrörelsen. Pengarna finns i stället i de kommunföreningar där partiet har kommunala mandat och både Haninge och Södertälje har under konflikten hela tiden varit lojala Marcs fiender. Därmed sitter Marc Abramsson i en ekonomiskt knivig situation. Han har kontroll över partikansliet men inga partipengar att betala hyran på 10.000 kronor per månad eller telefonräkningen som brukar överstiga 5.000 kronor i månaden.

De flesta av partiets lokalavdelningar är på partiledarfraktionens sida. Distrikten i Syd, Väst, Dalarna och Östergötland står med några undantag på Anders Steens sida. I Stockholm är det dock mer splittrat. Redan har lokalavdelningarna i Huddinge och Norrtälje helt lämnat partiet. Haninge och Södertälje står på Anders Steens sida medan Marc Abramsson har makten i Tyresö.

Nytt brev

Efter att det första brevet gått ut så kontrade Marc Abramsson och hans vänner med ett nytt brev som gick ut till partiets medlemmar, sympatisörer och aktivister. Brevet undertecknades av Thomas Johansson, partistyrelseledamot. Han är också den tredje person som Marc föreslagit till partiledarposten. I brevet läggs den officiella förklaringen fram till splittringen inom partistyrelsen. Där menar man att Anders Steen har involverat partiet i ett familjebråk som började med att hans styvson Tor Paulsson misshandlade sin sambo under midsommarhelgen. Partiet tog avstånd från Tors agerande men sedan gick Steen ut och sade att det var en politisk dom. I brevet skriver man om vad som hänt i partiet efter det.

Anders Steen, ND:s partiledare (Foto: Expo)
Anders Steen, ND:s partiledare (Foto: Expo)

"Efter de olyckliga händelserna i Gagnef har partistyrelsen inledningsvis stått enat bakom uttalandet att Tor förväntas lämna in sitt medlemskap om han blir dömd. […] Nu har dock familjebråket i familjen Paulsson spritt sig även in i partistyrelsen. Anders Steen har starkt involverats i grälet och gått på Tors linje om att Tors fd sambo Anna är att skylla för händelseförloppet i Gagnef. […] Han har hamnat under stark press på hemmaplanet och fått svårt att skilja på partiet och familjeärenden, vilket resulterat i att han i media gått emot styrelsens uttalande samt sagt att domen var politisk och att Tor på sikt kan komma tillbaka till ND. […] Dessa uttalanden har inneburit att en schism uppstått mellan de som vill att partiet tar avstånd ifrån Tors handlingar och visar att idealen är viktigare än enskilda personer, och dem som hellre vill bygga partiet kring Tor Paulssons person."

Detta är dock endast den officiella förklaringen som förmedlas till partiets medlemmar. Marc Abramsson har internt velat få konflikten till en kamp mellan liberaler och radikaler där han företräder de sistnämnda. Samma strategi användes under bråket i Sverigedemokraterna 2001 av den fraktion som senare kom att bilda Nationaldemokraterna. Fraktionsmakarna menade då att partiledningen i SD hade mjuknat och blivit liberalare i sin politik för att locka fler väljare. Marc Abramsson menar att samma sak har hänt med Nationaldemokraternas partistyrelse. Marc Abramssons logik håller dock inte särskilt långt när man tittar närmare på vilka personer som anklagas för att ha blivit liberala. Att Tor Paulsson och hans vänner skulle vara liberala är ett påstående som enbart existerar som följd av att Marc Abramssons vill vinna stöd från de medlemmar som stödjer Tor Paulsson. I grunden är det i stället en klassisk maktkamp som inte handlar om olika syn på ideologi eller politisk praktik.

Pridedemonstrationen förra året, som slutade med att NDU stormade Pridetåget, har höjt Marc Abramssons anseende bland de yngre, mer militanta aktivisterna och han skryter på interna möten om att det var han som arrangerade attacken.

Förutsättningarna för en maktkamp har Tor Paulsson själv skapat genom att antalet grupper och beslutstagande utskott blivit så många att ingen med säkerhet vet vem som har makten i partiet. Namnen på de olika grupperna är många – riksledningsgruppen, ledningsgruppen och rikspolitiska gruppen är bara några av de grupper vars ansvarsområden flera gånger går in i varandra. Stadgetolkningarna skulle därför komma att bli avgörande inför ett eventuellt extra riksårsmöte i år.

Trots att Marc Abramsson och Vávra Suk är i minoritet i styrelsen så kunde inte den andra fraktionen bli av med dem utan att kalla till ett nytt riksårsmöte. Anledningen är att stadgarna är skrivna på ett sätt som gör att ingen medlem i partistyrelsen kan bli utesluten. Stadgarna skrevs på detta märkliga sätt för att man trodde att man på så vis byggde bort risken för fraktionssplittringar som den i Sverigedemokraterna 2001. Nu blev stadgarna i stället ett stort ok för de som stod på Steens sida.

Ett extra riksårsmöte måste sammankallas om hälften av partiets aktivister kräver det genom namnunderskrift. Att samla in en sådan lista är Marc Abramssons mål för tillfället. Men ett extra riksårsmöte skulle nästan kunna avgöras genom slantsingling. Blocken är i stort sett lika stora när det kommer till vilka som har rösträtt vid ett extrainkallat riksårsmöte.

För bara en vecka sedan så skiftade dock maktställningarna. Plötsligt stod Anders Steen på Marcs sida – mer eller mindre. Efter söndagens partistyrelsemöte försökte partiet att visa upp en enad fasad på sin hemsida då man under rubriken "Framtidsvisionen – Partistyrelsens uttalande från styrelsemötet den 22:a augusti." skriver följande:

"Partiet kommer att vara rustat till tänderna inför de nya utmaningarna och hela partiledningen hälsar alla nya medlemmar välkomna i kampen för ett nytt nationellt Sverige."

Brevet undertecknades av Anders Steen och Marc Abramsson. Den andra fraktionen stod ensam kvar och tog då beslutet att lämna partiet helt. Bland dem som var lojala med Anders Steen har det dock den senaste tiden växt fram ett missnöje med en motion som han författat tillsammans med Harry Edlund, före detta ordförande för ND:s seniorer. Motionen lämnades in i januari i år till Haninge Kommunfullmäktige och den syftar till att ge mer pengar till kampen mot antisemitism. Åtminstone två personer i Steens falang säger sig inte kunna ställa sig bakom den. I ett pressmeddelande som i natt skickades ut till media skriver de att partiet har splittrats.

Rickard Ekman, f d pressekreterare
Rickard Ekman, f d pressekreterare, är en av flera ledamöter i ND:s partistyrelse som på grund av maktkampen helt lämnat partiet. (Foto: David Lagerlöf/Expo)

"Nationaldemokraterna har sedan en längre tid tillbaka skakats av svåra interna motsättningar där partiet varit splittrat inom såväl lokalföreningar som inom självaste partistyrelsen med olika falanger. Dessa motsättningar har nu nått sin kulmen och resulterat i att närmare hälften av personerna inom partistyrelsen meddelar att de kommer att lämna partiet."

"Det kaos som varit förhärskande i partiet de senaste månaderna, med falangstrider och intern pajkastning, är av sådan art att en klar bild av vad som överhuvudtaget finns kvar av partiet Nationaldemokraterna i skrivande stund är svår att förmedla."

Alla som skrivit under pressmeddelandet bekräftar sina avhopp när Expo ringer upp dem för en kommentar, förutom Mats Strandberg som inte gått att nå. Alla ger olika skäl till sina avhopp, men säger att maktkampen är ett av huvudskälen.

Det enade partiet har splittrats. De kvarvarande delarna av partiet samlas under dagen för krismöte för att besluta hur man nu går vidare.

De officiella representanter som helt lämnat partiet är än så länge:

Rickard Ekman, partistyrelseledamot och ordförande ND-Huddinge.
Stefan Olsson, pressekreterare och vice ordförande ND-Östergötland.
Mikael Melin, partistyrelseledamot och vice ordförande ND-Syd.
Lars-Magnus Larsson, partisekreterare och ordförande ND-Västergötland.
Mats Strandberg, ordförande ND-Täby och partistyrelsesuppleant.
Peter Gänsler, ordförande ND-Östergötland.
Mikael Rosén, ordförande ND-Härryda.
Dennis Ekström, ordförande NDU Roslagen.
Morgan Roos, ordförande ND Seniorer
Kristoffer Dahlström, ordförande ND-Helsingborg och ordförande NDU-Syd

Nästa nummer av Expo som beräknas komma från tryckeriet om två veckor behandlar Nationaldemokraterna över 20 sidor. Beställ din prenumeration redan nu för att vara säker på att du får tidningen direkt i brevlådan.