Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Våldsamma, fanatiska och djupt antisemitiska. För den som undrar vad det är för typer som marscherar genom centrala Stockholm under lördagen så skulle det kunna räcka som svar. Men bakom sköldar, polisbevakning och motdemonstranternas protester gömmer sig en större berättelse. Lördagens demonstration skvallrar om en dramatisk scenförändring i den allt mer högljudda svenska extremhögern. Hösten 2015 klev Nordiska motståndsrörelsens, NMR, ledare Klas Lund ner från tronen. Under hans ledning hade organisationen profilerat sig som den nationalsocialistiska spjutspetsen. I konkurrens med andra grupper som vilade på nazismens idéer så skulle NMR vara det mest radikala alternativet.

Med ledarbytet kom nya idéer om organisationens framtoning. NMR kräver fortfarande av sina aktivister att de lever strikt efter nationalsocialismens dygder. I praktiken lever inte organisationen upp till fantasin om en strikt disciplinerad elitorganisation. Men idealen finns där.
Att vara nationalsocialist är att vända sig från majoritetssamhället, att vara politisk varje vaken sekund. "Ingen kamp kan föras utan offer". Att vara med i Motståndsrörelsen är "blodigt allvar".

Med fanatismen följer också våldet. NMR:s aktivister har vid upprepade tillfällen attackerat de man uppfattar som meningsmotståndare i samband med offentliga manifestationer. I Borlänge i maj blev en man slagen i ansiktet av en NMR-aktivist - mitt framför ögonen på polisen. I september avled en man efter att ha blivit misshandlad i samband med en demonstration arrangerad av NMR:s finska avdelning i Helsingfors.

Men alla behöver inte längre tillhöra den våldsamma "spjutspetsen". NMR har vidgat sin cirkel. Idag kan du bli stödmedlem eller till och medlem i den parlamentariska grenen utan att förväntas offra all din tid.

Det är en strategi som funkar bättre än vad ledningen kunde drömma om. Sverigedemokraterna är sedan lång tid tillbaka det breda pragmatiska nationalistiska alternativet. I deras bakvatten växer ett landskap fram av mediaplattformar, enhetsfronter som "Folkets demonstration" och små nischade grupper. Där uppmanas till spontan, ofta digital, mobilisering. Det enda alternativet för den som söker en någorlunda rikstäckande organisation, vid sidan av SD, är Nordiska motståndsrörelsen. Inte för att deras fanatiska judehat och Hitlerdyrkan ligger i tiden. Utan för att de saknar konkurrens. Det är den svenska nazismens perfekta storm.

Lördagens demonstration bör ses i det ljuset. Nordiska motståndsrörelsen idé är att locka en bredare del av den svenska extremhögern. Och just mer "öppna" demonstrationer har historiskt sett varit en av rörelsens viktigaste strategier för att rekrytera nya aktivister.
Du behöver inte vara övertygad nationalsocialist för att gå med.
De behöver bara vilja stoppa invandringen.

Och den nya strategin har fått gehör. Flera namnkunniga högerextremister som inte är knutna till NMR uppmanar sina följare att sluta upp i tåget. Tidigare har Expo rapporterat om SD-företrädare som försvarat organisationen.

Symbolen för NMR:s nya öppenhet mot resten av den högerextrema miljön är Jörgen Kromann. Trots att han formellt inte är knuten till organisationen är han inbjuden som talare. Kromann har en bakgrund i vänstern och var tidigare fackligt förtroendevald inom Svenska Hamnarbetareförbundet. Under 2000-talets början blev han en av Nationaldemokraternas frontfigurer. Senare blev han aktiv i Svenskarnas parti. Idag tillhör han en skara"nationellt oberoende" äldre män med bakgrund i 68-vänstern. I Nordiska motståndsrörelsen pod hyllar han organisationens nya grepp: 


"Jag tycker lite grann att Motståndsrörelsen har räckt ut en hand till människor som är oorganiserade genom att man har en annan struktur på just den här demonstrationen. […] Då breddar man sig lite grann och det inspirerar mig att ta emot den öppna handen. […] Jag tror att många människor som jag, som levt ute i förskrämningen efter Nationaldemokraterna och Svenskarnas Partis förfall, har nappat på det här och tycker att det här är bra."

Lördagens manifestation är ett försök att göra Nordiska motståndsrörelsen till den radikala nationalismens samlingspunkt, en inkörsport till nazismens universum. Det är nazism i light-version med våldsam fanatism i kärnan, omgärdad av rasistiskt motiverat missnöje.