Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Partistyrelsen enligt ansökan

  • Klas Lund, ordförande. Ledare för Svenska motståndsrörelsen sedan slutet av 1990-talet. Dömd för bland annat dråp.
  • Jesper Andersson, kassör. Idag aktivist i Dalarna
  • Pär Öberg, sekreterare. Idag i Svenska motståndsrörelsen organisationsledning och presschef. Sitter i Ludvikas kommunfullmäktige på ett mandat som tillhör Sverigedemokraterna.
  • Fredrik Vejdeland, ledamot. Idag i Svenska motståndsrörelsens organisationsledning. Tidigare ansvarig utgivare för organisationens hemsida. Dömd för hets mot folkgrupp.
  • Simon Lindberg, ledamot. Idag lokalledare i Skåne. Dömd för bland annat medhjälp till misshandel och olaga hot.
  • Emil Hagberg, Idag lokalledare i Stockholm, men bosatt i Dalarna. Flerfaldigt dömd. Dömdes bland annat till fängelse för våldsamt upplopp i samband med attacken mot en antirasistisk manifestation i Kärrtorp 2013.
Svenska motståndsrörelsen har tidigare gått ut med att de vill bilda en parlamentarisk gren av organisationen. Den 14 april diarieförde valmyndigheten Svenska motståndsrörelsens ansökan om att ha Nordiska motståndsrörelsen som partibeteckning i val. För att kunna skydda ett partinamn krävs 1 500 namnunderskrifter. Något som organisationen lyckats samla in.

Nordiska motståndsrörelsen beskriver sig i stadgarna som bifogas i ansökan som en kamporganisation och ett politiskt parti som vill skapa ett enat norden och som kan "säkra de nordiska folkens frihet och garantera deras etniska och kulturella överlevnad". Organisationen uppger att den ska verka både parlamentariskt och utomparlamentariskt. I en podcast på Svenska motståndsrörelsens hemsida säger Pär Öberg, som sitter som kommunfullmäktigeledamot på ett mandat som tillhör Sverigedemokraterna i Ludvika, att han räknar med att Nordiska motståndsrörelsen får ett mandat i Ludvika.

– Får vi inte det så ser jag det som ett personligt misslyckande, säger han och tilläger att de inte förväntar sig att ta över makten "den parlamentariska vägen".

Nordiska motståndsrörelsen ska vara ett parti där ordföranden Klas Lund leder verksamheten och har egen makt att utse de 4-5 ledamöter som ska hjälpa honom i hans arbete. Lund har också makten att avsätta ledamöter. För att ordföranden ska kunna avsättas krävs samtliga ledamöter i styrelsen förutom ordföranden är enig om detta.

På stormöten vartannat år ska röstberättigade medlemmar rösta om ordföranden ska få förnyat förtroende. Framkommer ett missnöje ska styrelsen ta fram ett förslag till en alternativ ordförande. Det är bara medlemmar som "kontinuerligt varit aktiva i fem år eller mer" som har rösträtt.

Svenska motståndsrörelsens aktivister är ökända för våldsamma attacker mot meningsmotståndare. Organisationen har bland annat uppmanat sina medlemmar att vara beväpnade. Det är också vanligt att organisationens aktivister döms för brott mot kniv- och vapenlagen.

Valmyndigheten beräknar att ett beslut om ansökan kommer att fattas inom en månad.