Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

I januari förra året höll Nordiska motståndsrörelsen, NMR, en demonstration i centrala Stockholm som saknade tillstånd. När gruppen kom till Södermalm blev situationen spänd och vid Medborgarplatsen gick aktivister från nazistorganisationen till attack mot polisen genom att trycka dem bakåt med hjälp av sköldar.

Sedan tidigare har tio aktivister från Nordiska motståndsrörelsen dömts för våldsamt upplopp för sin inblandning. Tre av dem har fått domen fastställd av Svea hovrätt. En har accepterat tingsrättens dom och fem har överklagat. För en av domarna återstår ytterligare några dagar innan domen vinner laga kraft.

På måndagen friade Stockholms tingsrätt fyra NMR-aktivister som även de stod åtalade för våldsamt upplopp. Enligt tingsrätten står de klart att de åtalade var på plats i samband med händelsen.

Det fastslås också i domen att ingen av de nu friade som bar sköldar vid tillfället. Sköldar som användes för att trycka polisen bakåt i samband med att tumult uppstod. Enligt rätten påverkar det inte i sak hur en persons roll ska bedömas:

"En medverkan i detta läge visar i varje fall en beredskap för att medverka i att genom våld mot person sätta sig upp mot myndigheten polisen."

Samtidigt hänvisar rätten två omständigheter som gör att de friar de fyra aktivisterna. Dels anses inte "trycket med sköldarna mot polisen" utgöra våld mot person. Utifrån det konstaterar det i domen att åtalet ska ogillas, eftersom "inget tyder på att det faktiskt utövades något våld på person från någon demonstrants sida."

Rätten, som var enig i sitt beslut, ifrågasätter även att rubriceringen våldsamt upplopp är tillämpbart. Ett av kriterierna är att det ska röra sig om en folksamling, vilken i sin tur av "utomstående" inte uppfattas som en "sluten och organiserad enhet med ett gemensamt syfte och anknytning." Den beskrivningen passar enligt rätten inte in på Nordiska motståndsrörelsens demonstration.

Händelsen har tidigare prövats i såväl tingsrätten som hovrätten som kommit fram till att det var "våldsamt upplopp i lagens mening". En tidigare fällande dom kopplad till händelsen gör gällande att det var "våldsamt angrepp mot polisen och person" när aktivisterna försökte forcera polisens avspärrning med hjälp av sköldarna.