Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

– Justitieombudsmannen har backat från tidigare utlåtanden som skolverket tolkat som att skolorna inte har möjlighet att säga nej till, till exempel, Svenskarnas parti. Men när vi nu hade en dragning med justititekanslern och justitieombudsmannen lyfte båda upp att skolan inte är en allmän plats och att det är möjligt för skolorna att göra en objektiv avgränsning, säger Rossana Dinamarca till Expo Idag.

En objektiv avgränsning innebär att skolor kan tacka nej till nazistiska Svenskarnas parti om de bjuder in partier på premisser som att de är representerade i riksdagen eller kommunfullmäktige. JO och JK:s nya tolkning skulle innebära att skolor har rätten att neka nazistiska partier inträde till skolor. En bedömning som Skolverket inte gjort utifrån tidigare utlåtanden från JO och JK. 2008 fick Karlbergsskolan i Köping kritik för att de nekat Nationaldemokraterna att hålla bokbord i skolan.

– Man får inte utestänga ett politiskt parti för att det har en uppfattning som inte stämmer överens med skolans värdegrund, sa dåvarande JK Göran Lambertz till TT i april 2008. Skolverket som sammanställt utlåtanden från JK och JO har dragit slutsatsen att:

"Om rektorn beslutar att politiska partier ska få komma till skolan och bedriva opinionsbildning måste skolan behandla alla partier lika. Rektorn kan inte neka ett parti tillträde enbart på grund av partiets politiska åsikter", står det i Skolverkets information till skolor.

Rossana Dinamarca tycker att det är uppseendeväckande att JO och JK nu tycks ha bytt uppfattning.

– Det märkliga är att det är svårt att tolka JO:s tidigare utlåtande på annat sätt än att man måste säga ja. JO har hävdat att om ett parti vill komma till skolan så ska det få vara med på samma premisser som de andra. Det har också skolverket gått ut med i sitt stödmaterial till skolor. Allt grundar sig på vad JO sagt och det är anmärkningsvärt att de nu backar från sina tidigare utlåtanden.

Dinamarca säger att hon ställde frågan till JO om en rektor har rätt att säga nej till nazistiska Svenskarnas parti om denne hänvisar till att han bara bjudit in till exempel riksdagspartier.

– JO svarade väldigt tydligt att rektorn kan det.

Den senaste tiden, och även under förra valrörelsen, har det varit en debatt om att skolor inte får neka nazistiska partier från tillträde till skolor om andra partier bjuds in .

Utbildningsminister Jan Björklund har uttryckt missnöje över att nazister inte kan nekas tillträde till skolor. Regeringen meddelade på onsdagen att de tillsätter en utredning för att se över lagändringar som gör det möjligt att säga nej till nazistiska eller andra antidemokratiska partier. Utredaren kommer dock inte att få mandat att förelså grundlagsändringar. Utredningen ska ledas av en jurist.

Jan Björklunds pressekreterare Eva-Marie Byberg säger till Expo Idag att det finns flera anledningar till att utredningen tillsatts.

– Två problem ska lösas. Ett är att det finns så många partier att det måste vara möjligt för skolor att göra objektiva avgränsningar och det andra handlar om hur man ska hantera de här riktigt extremistiska partierna.

Expo Idag har inte kunnat nå JO för en kommentar.

Ämnen i artikeln