Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Nazister planerar skolbesök

I samband med valet 2010 var Svenskarnas parti på ett fåtal skolor. Det handlar om skolbesök i åtminstone Mönsterås, Säffle, Söderhamn, Emmaboda och Motala.
2011 besökte partiet en skola i Marks kommun. Svenskarnas partis partiledare Stefan Jacobsson har inför årets valrörelse uppmanat sina aktivister att delta på skolors politiska aktiviteter.

 

"Det går att ha debatter och bokbord på skolor utan att riskera att nazister får sprida propaganda till eleverna. Om elevkåren på skolan arrangerar aktiviteten finns möjligheten att säga nej till ett enskilt parti", skriver Sveriges elevkårers ordförande Mattias Hallberg i pressmeddelande.

Det är framför allt nazistiska Svenskarnas partis befarade närvaro i skolor som lett till debatt. Partiet har meddelat att det ställer upp i 35 kommuner och att det planerar att under sin valrörelse besöka skolor. Debatten om rasistiska eller nazistiska partiers närvaro i skolor är inte ny. Efter valet 2010 sammanställde Skolverket information om hur justitiekanslern och justitieombudsmannen tolkat grundlagen;

"Om rektorn beslutar att politiska partier ska få komma till skolan och bedriva opinionsbildning måste skolan behandla alla partier lika. Rektorn kan inte neka ett parti tillträde enbart på grund av partiets politiska åsikter.", står det i Skolverkets information.

I informationen framgår det dessutom att lagstiftningen om förbud mot kränkande behandling eller diskriminering inte kan åberopas som skäl, om beslutet strider mot grundlagarna. Det ända sättet för en rektor att helt försäkra sig om att inte nazistiska partier måste släppas in på skolan är att neka samtliga partier inträde.

Sveriges elevkårer menar dock att om skolledningen tar beslut om att inte anordna möten mellan politiker och elever så kan självständiga elevkårer göra detta istället, då de inte behöver förhålla sig till grundlagens objektivitetsprincip. Sveriges elevkårer är partipolitiskt obundna, men menar att det inte finns några objektiva skäl att bjuda in nazistiska partier, så länge de bjuder in på urval av representation i riksdagen eller landstings- eller kommunfullmäktige.

– Debatten har blivit för svartvit, att antingen måste man säga nej till alla eller att släppa in alla. Här finns ett alternativ till det. Det gör att skolor kan få ta del av det politiska samtalet. Det är viktigt att man får träffa politiker och det här är ett sätt att få det att fungera, säger Mattias Hallberg till Expo Idag.

Hallberg flaggar för att självständiga elevkårer inte finns på alla skolor och poängterar att deras grundläggande inställning är att skolorna ska vara öppna för politiska aktiviteter.

– Generellt är vår erfarenhet att Svenskarnas parti inte är speciellt aktiva på skolor, men nu blir det valrörelse så vi får se hur det blir då. Det viktiga här är att den absoluta majoriteten av bokbord och debatter mellan olika partier är positivt och uppskattat bland elever.

– Vi tycker det är viktigt att man förhåller sig till att det är elevernas arbetsplats när man planerar skolbesök. Elever ska inte påtvingas partiers representanter, man ska kunna välja bort dem som elev.

Lärarförbundet har i en debattartikel uppmanat sina medlemmar att inte anordna partipolitiska debatter om det finns risk för att få besök från partier som inte delar skolans värdegrund. Lärarförbundet vill även att lagen ändras eller ses över, så att skolorna, får möjlighet i framtiden att neka rasistiska eller nazistiska partier.

Utbildningsminister Jan Björklund (FP) har meddelat att hans departement ska göra en översyn av regelverket och att samtliga riksdagspartier ska bjudas in för att diskutera en förändring lagstiftningen.

– Jag tror att vi alla är överens om, att det här att släppa in rena nazistiska partier till våra ungdomar, det ska inte ske, sa han till Sveriges radio.

UPPDATERING: Mattias Ragert pressansvarig hos Skolverket skriver till Expo Idag att Skolverket inte kan ge ett besked om det är en framkomlig väg att göra som Elevkårerna föreslår.

"Om detta är förenligt med grundlagen kan prövas av JO i efterhand", skriver han.

Ämnen i artikeln