Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

– Den rasideologiska miljön har under många år dominerats av den nazistiska gruppen Nordiska motståndsrörelsen. Under förra året drabbas de av interna strider och avhopp. Det får ett stort utslag i vår data. Samtidigt kan vi se att nya mindre grupper har dykt upp. Även om antalet aktiviteter sjönk under 2019 så ligger de kvar på en historiskt hög nivå, säger Morgan Finnsiö, researcher och redaktör för årsrapporten.

Totalt kunde Expo notera 2535 aktiviteter, jämfört med 3938 under rekordåret 2018. Den nedåtgående trenden gäller i stort sett alla former av aktiviteter. Jämfört med 2018 minskade antalet aktiviteter under 2019 med 35,6 procent.

Under 2019 utfördes rasideologiska aktiviteter i samtliga län och i 209 av Sveriges 290 kommuner. Minskningen i antalet aktiviteter är dock ojämnt geografiskt fördelad över landet. I en handfull län och kommuner sker istället en ökning.

Om man viktar antalet aktiviteter mot folkmängden i länen kommer Dalarna på första plats (194 aktiviteter), följt av Jönköping (187), Norrbotten (110), Skåne (463) och Östergötland (139).

Egna lokaler

En tydlig trend sticker ut. Under 2019 har ett antal organisationer och grupper av individer skaffat lokaler som ger dem möjlighet att bedriva kontinuerlig verksamhet. Förmodligen finns det idag fler fysiska mötesplatser att tillgå inom miljön än någonsin tidigare.

– Även om aktiviteterna sjönk under 2019 så ser vi nu en politisk miljö som söker nya sätt att nå ut och bygga sin verksamhet. De satsar på medier och på att bygga fysiska mötesplatser. Trots att valet 2018 inte blev vad de hade hoppats på ser vi i en vital rörelse som fortsätter att utgöra ett allvarligt hot, mot enskilda individer och de lokalsamhällen där de etablerar sig, säger Morgan Finnsiö.

Uppgifterna i Stiftelsen Expos årsrapport bygger till största del på vit makt-gruppernas egen rapportering på hemsidor och i sociala medier, men även på Expos egen research. Årsrapporten ger en fingervisning om den rasideologiska miljöns mobiliseringsförmåga, och har utkommit årligen sedan 2008. 

Rapporten presenteras kl. 09.00 den 29/4 i ett livesänt seminarium. Du kan se det här.

Rapporten finns att ladda ner här.

Ämnen i artikeln