Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Det aktuella målet har i flera år snurrat runt inom domstolsväsendet och snart kommer den slutgiltiga domen. Anledningen till att Björkqvist är uppe i rätten denna gången gäller ett nytryck av en skrift från 30-talet av Oskar Landahl, "Judefrågan". Tidigare har den ansvarige utgivaren Fredrik Sandberg dömts till sex månaders fängelse för att ha gett ut boken och Björkqvist står åtalad som ansvarig för ett förord som han skrivit.

Enligt hovrättens dom är Björkqvist uttalanden missaktande mot folkgruppen judar och han dömdes till fyra månaders fängelse för tryckfrihetsbrottet hets mot folkgrupp.
Hovrätten ansåg dock att förordet utgjorde en mindre del av skriften samt att den innehåller påståenden om judar "av mindre ingripande slag" än huvudskriften, vilket medförde att han fick straffet halverat från åtta till fyra månaders fängelse.

Tingsrätten å sin sida menade att innehållet i förordet bland annat utmålar den judiska folkgruppen som lögnaktig, manipulativ och stöldbenägen.

"Judefrågan" är en traditionell hatskrift där judar beskrivs som giriga och inkapabla till konstruktivt uppfinnande men duktiga på att stjäla för egna syften.

Sista dagen
Idag var sista dagen för Björkqvist att överklaga till Högsta Domstolen och på eftermiddagen kom det in till ansvarig handläggare på hovrätten. Björkqvist åberopar samma grunder som i underinstanserna när han nu överklagar till HD. Nazistledaren hävdar att han enbart under vissa premisser ställt upp på att publicera sitt förord. Först skulle det finnas en ansvarig utgivare och för det andra skulle det vara en periodisk skrift. Om båda dessa punkter hade uppfyllts hade inte Björkqvist varit ansvarig för förordet. Då det inte är en periodisk skrift så är Björkqvist ansvarig för förordet, det har både tingsrätt och hovrätt fastslagit. Björkqvist hävdar dock att han inte var medveten om att det inte var en periodisk skrift och att han således inte haft uppsåt att begå ett brott.

Propagandachefen säger genom sin advokat att han anser att detta borde vara ett prejudicerande mål för Högsta Domstolen, då han hävdar att ett sådant här mål inte avhandlats i HD.