Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

"Ordföranden och den övriga organisationsledningen för Nordiska nationalsocialister (NNS) beslutade den 7 maj 2013 tillsammans med organisationens fullvärdiga medlemmar samt provmedlemmar enhälligt att organisationen Nordiska nationalsocialister upphör med sin verksamhet till förmån för Nordiska motståndsrörelsen.", skriver NNS på sin hemsida.

När NNS lades ned hade de 75 medlemmar, enligt organisationens egna uppgifter. NNS har främst ägnat sig åt att sprida flygblad och hålla föredrag och studiebesök. 2012 var de som mest aktiva. I Stockholm demonstrerade ett 50-tal aktivister på Carl XII dödsdag den 30 november. NNS har försökt bilda ett internationellt nätverk och har haft kontakter med ryska nazistorganisationer. Den 30 november var företrädare från ryska organisationer närvarande på manifestation i Stockholm. Representanter från NNS har även deltagit på högerextrema demonstrationer i Ryssland.

NNS har beklagat sig på att de inte blir tagna på allvar i den svenska högerextrema miljön.

"Sverige har exempelvis två veckotidningar med nationell profil, men ingen av dem har någonsin nämnt NNS. Inte kan väl samtliga våra aktiviteter under tre och ett halvt år ha varit så utan nyhetsvärde, utan det är uppenbart att det finns ideologiska skäl bakom tystnaden, skrev ledaren för NNS, Rickard Ekman, på Facebook 2012.

Rickard Ekman var tidigare "länsledare" i Stockholm för Folkfronten, som tidigare gick under namnet Nationalsocialistisk front. 2009 uteslöts han efter en konflikt med partiledningen om Folkfrontens Facebooksida. Rickard Ekman och stockholmsdistriktet dåvarande avdelningsledare i Stockholm krävde större kontroll över sajten, vilket ledde till att partiledningen helt tog bort deras befogenhet att moderera sajten. Då uppmanade Ekman och avdelningsledaren flera partivänner att lämna sajten.

I ett internt medlemsutskick skrev partiet att Ekman ägnat sig åt " Partisplittrande verksamhet så som att tex uppmana personer att ta avstånd från internetsatsningen Facebook pga att de själva inte hade kontrollen över den."

En kort tid efter bildade Ekman Nordiska Nationalsocialister. 2010 försökte de registrera sig som parti men lyckades inte få ihop tillräckligt många namnunderskrifter. NNS ideologiska program var närmast identiskt med det tidigare nazistiska partiet Nordiska rikspartiet.

Rickard Ekman vill inte kommentera nedläggningen av organisationen till Expo Idag, men skriver på organisationens hemsida att han valt att "avsluta sitt politiska engagemang och kommer inte fortsättningsvis att vara aktiv i politiska sammanhang".