Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

"Datumet som sedan flera år tillbaka har fått de vidrigaste av kloakråttor att krypa ut ur sina smutsiga hålor, böja sig för hatets stjärna och slicka Den nya världsordningens blodstänkta fötter."

Citat ovan är skrivet av Dan Eriksson, vice ordförande i NDU, och är en kommentar till Förintelsens minnesdag den 27 januari. En av dem som deltog under dagen för att hedra Förintelsens offer var statsminister Göran Persson. Dan Eriksson kommenterar det med:

"Persson vet vilka järn han ska smida och vilka fötter han ska kyssa – han vet att de som utsett honom till statsminister inte alls är det svenska folket, utan de judiska makthavarna. Genom sin massmediala dominans har de hjärntvättat svensken till frivillig underkastelse och förslavning"

Texten fortsätter i samma konspiratoriska anda och Dan Eriksson avslutar med att Göran Persson "som smeker den flinande judens hand och förklarar att han för alltid kommer kämpa för honom och hans folk" och andra "folkförrädare" en dag ska dömas av "Sveriges folk"

"Offentliga lögnens dag"
Även Jonas de Geer har på ND:s hemsida attackerat minnesdagen, som han kallar "offentliga lögnens dag". Han menar att man ska ägna dagen åt att tänka på kommunismens offer istället för Förintelsens.

Jonas de Geer ifrågasätter, vad han kallar "förintelsekulturen", som enligt honom uppfattas som "att just judiskt lidande skall betraktas som speciellt vördnadsbjudande". Han tillägger:

"Dessutom förkunnar förintelsekultens apostlar ständigt att så länge någon svensk motsätter sig massinvandringen så lever ännu den ondska som resulterade i de nazistiska förintelselägren."

ND/NDU allt mer radikala
2001 uteslöts Anders Steen och Tor Paulsson ur Sverigedemokraterna, SD, och bildade ND. Anders Steen blev partiledare och Tor Paulsson partiorganisatör. Partiet gjorde sig snabbt kända för sina många offentliga aktioner. I valet 2002 vann man fyra kommunal mandat, jämnt fördelade mellan Haninge och Södertälje.

I juli 2004 dömdes Tor Paulsson för misshandel av sin sambo till fängelse. I hans frånvaro kom de interna konflikterna upp till ytan. Och sedan Anders Steen valde att lämna partiet har radikaliseringen blivit allt mer tydligt.

Dan Erikssons text har, efter att Expo publicerat den här artikeln, plockats bort från NDU:s hemsida.

Ämnen i artikeln