Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

På onsdagen meddelade Marc Abramsson att Nationaldemokraterna som bildades av missnöjda sverigedemokrater 2001 läggs ned, eller som han beskriver det, att partiet "läggs vilande". Det innebär att Nationaldemokraterna inte kommer att kandidera i något av höstens val. Nationaldemokraterna har dock under en längre tid varit i princip osynliga. Efter att partiet sålde sin tidning Nationell Idag förlorade partiet också sin propagandaplattform. Nationaldemokraternas hemsida har knappt uppdaterats sedan 2012 och de få utåtriktade aktiviteter som partiet genomfört de senaste åren har bara lyckats samla några få anhängare. När partiet 2013 firade nationaldagen i Nationaldemokraternas traditionellt starka fäste Södertälje samlades enbart ett 20-tal för att lyssna på Marc Abramsson. 2014 anordnade inte ens partiet något firande.

Förra året meddelade partiet att det inte ställde upp i kyrkovalet med hänvisning till bristande resurser. Partiet som i valet 2010 fick två kommunala mandat i Södertälje och ett i Nykvarn uppger att dess ledamöter kommer fullfölja sitt arbete i kommunfullmäktige. 2011 förlorade Nationaldemokraterna dock kontrollen över sitt mandat i Nykvarn efter att Daniel Spansk anslutit sig till nazistiska Svenskarnas parti.

Marc Abramsson skriver på Nationaldemokraternas hemsida att de vill fullfölja mandatperioden eftersom att "Nationaldemokraterna har alltid varit mycket måna om att aldrig svika väljarnas förtroende och det är givetvis vår plikt att göra så länge vi har förtroendet".

I Södertälje där Marc Abramsson sitter lades dock inte en enda motion förra året.

Abramsson uppmanar nu sina anhängare att antingen stödja Nordisk ungdom eller Sverigedemokraterna. Abramsson skriver att anledningen till att Nationaldemokraterna bildades inte i huvudsak berodde på ideologiska skiljelinjer utan pågrund av "maktstrategiska skäl".

"SD:s nuvarande partiledning hela tiden avsett att minimera konkurrensen inom partiet", skriver Abramsson. Han menar att Nationaldemokraterna bildades på grund av en kritik mot Sverigedemokraternas toppstyrning och att SD slagit in på en "farlig och liberaliserande väg". Nationaldemokraterna har flera gånger spridit antisemitism och Marc Abramsson menar att utbrytningen ur Sverigedemokraterna även berodde på en konflikt med de som gav uttryck för en "politisk sionism". Denna "politiska sionism" innebar, enligt Abramsson, att Sverigedemokraterna inte längre verkade för "vårt folks rätt till frihet, oberoende och suveränitet".

Nationaldemokraterna bildades 2001 efter att Tor Paulsson och Anders Steen uteslutits ur Sverigedemokraterna. Det nya partiet gjorde ett lyckat första val och fick i valet 2002 totalt fyra mandat i Södertälje och Haninge. Redan tidigt kantades partiet av interna strider när Marc Abramsson som var ordförande för ungdomsförbundet ville flytta fram sina positioner. Efter att partiorganisatören Tor Paulsson gripits för att misshandlat sin sambo splittrades partiet 2004 och tongivande profiler lämnade. De efterföljande åren bytte Nationaldemokraterna partiledare flera gånger. Efter valet 2006 tog Marc Abramsson över partiledarposten. Under hans ledarskap har konflikterna inom Nationaldemokraterna fortsatt.

Nationaldemokraterna har samarbetat med nazistiska organisationer och flera tongivande personer inom vit makt-miljön har gått genom partiet. Bland annat Jonas De Geer och Dan Eriksson som nu är aktiva i nazistiska Svenskarnas parti. Rickard Ekman som var med att grunda Nationaldemokraterna har bland annat lett den numer nedlagda organisationen Nordiska nationalsocialister.

Nationaldemokraterna har också deltagit i Salemmarschen och på sin hemsida förnekat Förintelsen. 2003 attackerade Nationaldemokraternas ungdomsförbund Stockholm pride. Marc Abramsson dömdes för våldsamt upplopp.

Splittringarna i Nationaldemokraterna har fortsatt under åren. Partiet lyckades 2010 att få presstöd för tidningen Nationell Idag. Det dröjde två år innan redaktionen splittrades och en utbrytargrupp bildade tidningen Nya Tider. I februari gav Nationaldemokraterna upp tidningen, som nu drivs av bland andra den uteslutna sverigedemokraten Patrik Ehn.