Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Nätverket kring Nordiska förlaget höll under torsdagkvällen ett föredrag i Göteborg med internetprojektet Nationens änglars huvudman Henrik Johansson. Temat för föredraget var ”Den mänskliga naturen och nationella strategier för framtiden”.

Henrik Johansson berättade under mötet att han var en av deltagarna vid Nationaldemokraternas framtidskonferens i Småland förra helgen, och ägnade samtidigt stora delar av sitt föredrag åt att kritisera samma parti och dess framtidskonferens.

Under hösten har Nordiska förlaget arrangerat en föreläsningsserie med månatliga föredrag med bland andra den kände antisemiten Ahmed Rami och Folkets nyheters chefredaktör Lennart Berg.

Formerar grunden för Nordiska förbundet

Enligt Expos källor är syftet med föreläsningsserien att formera en grund för en ny rikstäckande organisation under namnet Nordiska förbundet. Samtidigt vill man knyta upp personer som tidigare engagerade sig i Nationaldemokraterna, framför allt de före detta medlemmar i nazistiska Nationell ungdom/Svenska motståndsrörelsen som uteslöts eller frivilligt lämnade den senare organisationen sommaren 2001. Förbundet kommer samordna de tre enheter som idag har ett välutvecklat samarbete: Svenska media/Folkets nyheter, Nordiska förlaget och tidskriften Nordisk frihet som inom kort kommer med sitt första nummer till prenumeranterna.

Udden riktad mot Nationaldemokraterna och NU/SMR

Men man vill gå ännu längre än så. Enligt en källa ska Nordiska förbundet vara en medlemsbaserad organisation. Samtidigt har Nordiska förbundet udden riktad mot såväl Svenska motståndsrörelsen/Nationell ungdom som Nationaldemokraterna.
Den ansvarige organisatören för föredragningsserien, Lars Lindén, ville inte kommentera Nordiska förbundets existens under torsdagkvällen.

Hemsidan redan registrerad

Helt nyligen registrerades hemsideadressen nordiskaforbundet.se. Där finns en ännu inte offentliggjord hemsida där Folkets nyheter kommer att stå för nyhetsbevakningen.

I nästa nummer av Expo skildras skapandet av Nordiska förbundet.