Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Novemberpogromen, Kristallnatten var inledningen på det som skulle bli Förintelsen. Under en natt arresterades mellan 20 000 till 30 000 judar som fördes till koncentrationsläger. Hundratals judar mördades, synagogor sattes i brand och över 7 500 judiska butiker vandaliserades.

– Stockholms synagoga är en av de få som finns kvar från den tiden. Därför är synagogan så mycket mer än sig själv. Den är ett minnesmärke över en tid då människor var optimistiska och hade en framtidstro, sade Ingrid Lomfors, generalsekreterare för Judiska församlingen i Stockholm

Under minnesceremonin lästes vittnesskildringar från den ödesdigra natten upp. Men även vår samtid uppmärksammades. Antisemitiska strömningar ökar i Sverige och i många andra delar av Europa. Willy Silberstein, ordförande för Svenska kommittén mot antisemitism påminde om Jobbik som är Ungerns tredje största parti och som krävt att de ungerska judarna ska registreras. I Grekland valdes ett nazistparti, vars aktivister attackerar och har mördat oliktänkande och invandrare, in i parlamentet.

Birgitta Ohlsson, demokratiminister delade ut ELSA–priset för Svenska kommittén mot antisemitisms räkning.

– I lördags skändade svenska nazister offren och de överlevande för Förintelsen i en motbjudande manifestation på Stockholms gator. Jag är nog inte den enda som känner sorg och skam när jag blickar ut i Europa. Sanningen är att vi har lika många folkvalda rasister i Europas nationella parlament idag som vi hade 1942, sade Ohlsson.

ELSA-priset delades ut till Expomedarbetaren Jonathan Leman för sitt arbete med att motverka antisemitism och rasism på sociala medier. I sitt tal poängterade Leman vikten av att ta debatten mot rasism på nätet såväl som när man möter den i sin vardag.

– På nätet sprider sig rykten. Nu är det viktigare än någonsin att man rustas för att kunna hantera information och värdera källor. Jag tror inte att samhället gör tillräckligt där idag, sade Leman.

Ämnen i artikeln