Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

En domstol i nedre Sachsen har beslutat att det skuldbelagda hotellets konkursförvaltare har rätt att avhysa de högerextremister som sedan en tid ockuperat hotellet Gerhus i byn Fassberg. Bara några timmar innan domstolsbeslutet hade polisen vid ett tillslag mot hotellet funnit vapenattrapper, batonger och pepparspray. Vid tillslaget var det tolv nazister på plats, fyra av dem var minderåriga och omhändertogs. På torsdagen lämnade de resterande åtta byggnaden i samband med att polisen gick in. Avhysandet var odramatiskt och de åtta maskerade nazisterna lämnade hotellet utan protester.

Under förvaltning

Kontroversen runt hotellet i Fassberg har pågått i flera månader och antirasister och ortsbor har protesterat mot NPD:s (Nationaldemokratische Partei Deutschlands) närvaro. I slutet av maj skrev NPD ett tioårigt hyreskontrakt med den skuldsatta ägaren av hotellet. Partiet planerade att anordna möten, konferenser och ungdomsläger på plats.

Men bara en dag efter att dokumentet var påskrivet övergick förvaltningen av hotellet till en konkursförvaltare, skriver Spiegel. Advokaten och vice ordförande för NPD, Jürgen Rieger, meddelade förvaltaren att de ansåg att avtalet med ägaren var fortsatt giltigt och att de inte tänkte lämna hotellet. Konkursförvaltaren valde dock att driva ärendet vidare.

Äger gods i Sverige

Jürgen Rieger har tidigare varit involverade i flera liknande husaffärer. 1995 köpte han ett godset Sveneby säteri i Töreboda kommun i Västergötland. Godset blev snabbt en samlingsplats för ledande svenska nazister. 2003 kunde Expo avslöja att stora delar av Svenska motståndsrörelsens dåvarande ledning flyttat till godset. Rieger står fortfarande som ägare på godset.

Rieger har varit aktiv i nazistiska sammanhang sedan 1970-talet och som advokat har han försvarat flera kända förintelseförnekare och andra som spridit nazipropaganda. Själv är han dömd för en rad olika brott, bland annat misshandel, användande av förbjudna symboler och hets mot folkgrupp.

Motgångar

Domstolsbeslutet, som innebär att NDP förlorar rätten att vara på hotellet i Fassberg, är bara den senaste av en rad motgångar som drabbat partiet under senare tid. I april dömdes partiledaren Udo Voight för hatbrott och förtal. Partiet har även drabbats av ekonomiska bakslag. Den tyska staten har bland annat krävt NPD på 2,2 miljoner euro i böter sedan partiet inte kunnat redovisa hur de använt de pengar de fick i valrörelsen 2007. Förra året dömdes även partiets kassör för att ha förskingrat 740 000 euro från partikassan.

Trots att domstolsbeslutet innebär att nazisterna nu är avhysta från hotellet i Fassberg, så måste det till ett ytterligare, slutligt, beslut om Riegers hyreskontrakt är ogiltigt eller inte.