Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Anders Ärleskog friades under förra året i ett liknande fall som Justitiekanslern initierat. JK har dock överklagat det ärendet till Hovrätten över Skåne och Blekinge. Den gången handlade om två hakkors och en judekarikatyr som publicerats på NSF:s hemsida. Ingen ansvarig utgivare finns för hemsidan och därför valde JK att åtala både Ärleskog och Björkqvist. Samma tankebanor används nu vid det nya åtalet som gäller en text på samma hemsida.

Den sjätte februari höll hovrätten förhandling mot Anders Ärleskog i det överklagade fallet. Beslut därifrån väntas inom de två närmaste veckorna. Björkqvist fann Blekinge Tingsrätt ansvarig för det som publicerats på hemsidan. Justitiekanslern väljer dock att inte invänta beslutet från hovrätten utan lämnade under gårdagen in ett nytt åtal mot de två ledarna.

- Beslutet att inte invänta hovrättens beslut är kopplat till preskriptionstiden på det nya brottet, säger Daniel Gustavsson, hovrättsacessor på Justitiekanslern till expo.se.

I stämningsansökan skriver JK att brottet åtminstone pågått till den 23 augusti 2003. Det betyder att JK har sex månader på sig efter brottets sluttid innan ett eventuellt åtal måste vara inlämnat. JK hade helt enkelt inte tid att invänta hovrättens beslut. Hade de gjort det och sedan lämnat in stämningsansökan hade frågan om inte brottet var preskriberat dykt vid en eventuell rättegång. Nu hade det dock inte varit något problem i det aktuella fallet då texten finns kvar på hemsidan än idag.

Texten som är föremål för det nya åtalet publicerades ursprungligen november 2002 och var en reaktion på en insändare från en sverigedemokrat i Halland. Insändaren förfäktade nazismen som ideologi och värdegrund utifrån sitt sätt att indela befolkningen i raser.

NSF svarade med ett inlägg där de menade att det inte var att ringakta någon ras utan ett ”konstaterande av fakta”. Det som Justitiekanslern riktat in sig på är ett stycke mot slutet av artikeln där författaren under pseudonym skriver att ”Vi kan konstatera att de socioekonomiska förhållandena i Kina och Nordkorea är urusla och ligger i stor på samma nivå som förhållandena i negroida U-länder, men att befolkningarna här har en IQ nästan motsvarande svenskars, medan man i de negroida länderna har en betydligt lägre IQ.”

Justitekanslern kommer att invänta utslaget från hovrätten i det tidigare fallet innan man lägger fram sin bevisning mot de två männen.

Björn Björkqvist blir informerad om det nya åtalet mot honom av Expo. Redan i dagsläget hänger tre andra åtal eller förundersökningar över honom. Det är två fall gällande hets mot folkgrupp och det uppmärksammade fallet om olovlig kårverksamhet.

- Jag tror inte att det blir något av det här, säger Björn Björkqvist till expo.se.

Björkqvist undrar vad i texten som kan anses vara hets mot folkgrupp. Han menar att det är ett konstaterande och att han kommer åberopa forskning som, enligt honom, kommer att ge honom rätt vid en huvudförhandling.

Anders Ärleskog är inne på samma linje som Björn Björkqvist och tror inte att Justitiekanslern kommer att ro hem det här målet.

- Jag tror att jag kommer frias av både hovrätten när det gäller symbolerna och att tingsrätten därför inte kan anse mig som ansvarig i det nu aktuella fallet, säger Anders Ärleskog.