Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Universitetet planerar att publicera över en miljon dokument på internet, vilket för första gången ger allmänheten en en enkel enkel tillgång till dokumenten i de historiska rättegångarna mot nazismens krigsförbrytare. Harvarduniversitetet förfogar över 690 kartonger med uppskattningsvis en miljon dokument från tribunalen. Kostanden för projektet beräknas till cirka sju miljoner dollar. Arkivet har redan början komma online med drygt 7 000 sidor från den så kallade "Läkarrättegången" mot 23 läkare som åtalades för att ha utfört kriminella medicinska experiment på människor.

Delar av dokumentationen har tidigare varit tillgänglig i USA:s National Archive eller i olika universitetsarkiv. Problemet har hela tiden varit att dokumentationen är så omfattande att den varit oöverskådlig och i praktiken endast tillgänglig för forskare med stor kunskap om hur materialet kan hittas. Att hitta ett visst dokument bland närmare 700 kartonger i Harvarduniversitetets källare har inte varit det lättaste. Tillgängligheten har också begränsats av rädsla för att den unika samlingen av originaldokument ska förstöras eller stjälas.

Gå till Harvard Law School Library...