Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Det är i marsnumret av tidningen Fritt Skåne som partiet återpublicerar ett tidigare utdelat flygblad under rubriken ”Saklig underbyggnad till de 12 punkterna”.
I texten skriver Skånepartiet bland annat att Muhammed var en ”epileptisk och hallucinatorisk sexdåre” och att Islam är en ”farlig och smittsam psykosocial sjukdom”.

Det är det senare uttalandet som Justitiekanslern nu ger första åklagarkammaren i Malmö i uppgift att undersöka om det kan innebära ett brott mot Tryckfrihetsförordningens bestämmelser om hets mot folkgrupp.

Ansvarig utgivare för tidningen är Carl P. Herslow, ordförande för Skånepartiet och som flera gånger tidigare utretts av åklagare för sina rasistiska uttalanden. Så sent som i februari i år beslöt malmöåklagaren Mats Svensson påbörja en förundersökning mot Herslow, efter att han i en debatt sagt att Islam är ”en psykosocial sjukdom”.

Ämnen i artikeln