Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Svenskarnas parti lades nyligen ned. Enligt partiledningen är en huvudanledning att organisationen inte lyckats få medlemmar att engagera sig i partiarbetet. En annan bidragande orsak som uppges är att partiet misslyckades med sitt mål att vinna kommunala mandat. Efter valet lade partiet ned sin nyhetssajt och aktivitetsnivån sjönk markant.

Reaktionerna från vit makt-miljön på nedläggningen av partiet har varit blandad. Podcasten Motgift som är sprungen ur Svenskarnas parti, välkomnar beslutet. De menar att partiet gjorde rätt att lägga ned eftersom det annars "långsamt hade dött ut".

"Att ta det tuffa beslutet att upplösa partiet visar också på mognad och insikt, att låta partiet upplösas och satsa på annan verksamhet istället för att låta det dö en sakta död som en liten sekt. Helt i enighet med nordisk ledarprincip så stiger ledaren åt sidan när han inte uppnår resultat, och är ingen beredd att ta hans plats så upplöses också organisationen", skriver Dan Eriksson som innan valet ingick i Svenskarnas partis partistyrelse, på Motgifts hemsida.

Partiledaren Stefan Jacobsson har till Motgift sagt att han kommer fortsätta sitt politiska arbete Jacobsson beklagar sig över att få medlemmar var villiga att ta ansvarsfulla positioner i partiet. Han menar att det är svårt att lyckas parlamentariskt, när Sverigedemokraterna lockar dess potentiella väljare. Samma slutsats kom Nationaldemokraterna fram till när partiet lades ned 2014.

Istället ska fokus vara att "radikalisera folket" genom opinionsbildning.

– Nationalister måste förändra opinionen, för att bana vägen ett nytt alternativ. Snarare än att ett nytt parti ska bana vägen för folket, säger Stefan Jacobsson till Motgift.

Nyligen lanserades även en hemsida för en nysatsning på Logik Förlag som bildades 2005. Svenskarnas parti tidigare webbutik Arminius har styrt om sin hemsida till Logik förlag. I nysatsningen ingår flera i den före detta ledningen i Svenskarnas parti, bland dem den tidigare partiledaren Stefan Jacobsson, vice partiledaren Anders Ärleskog och partistrategen Daniel Höglund.

Logik Förlag anordnade i april en konferens som hölls i Stockholm med den internationellt kände rasideologen Kevin Macdonald och förintelseförnekaren Mark Weber .

Samtidigt som ledningen inriktat sig på opinionsbildande verksamhet har lokala aktivister i Svenskarnas parti uttryckt att de tänker fortsätta satsa på partiverksamhet. I Blekinge har talespersonen Mikael Eriksson gått ut i SVT och sagt att han är "besviken på partiledningen". Han uppger även att hans ambition är att starta ett nytt parti. Göran Reimers som kandiderade för Svenskarnas parti i riksdagsvalet och till Mölndals kommunfullmäktige anklagar på Facebook partiledningen för "förräderi". Partiets lokalavdelning i Göteborg uppger även att de kommer fortsätta att vara aktiva. Samma besked kommer från företrädare i Dalarna.

Även Svenskarnas parti vildmark uppger att de kommer att fortsätta sin verksamhet. Organisationen verkar för att "främja friluftslivet hos nationalister". En lokal facebookgrupp har även startats som beskriver sig som "oberoende nationalister". I gruppen har personer lagt ut olika aktiviteter som de genomfört. Får detta genomslag skulle det kunna innebära en återgång till små lokala grupper av högerextremister. De senaste åren har trenden tvärtom varit att högerextrema grupperingar blivit färre och många av dess aktivister då sögs upp av just Svenskarnas parti.

Nazistiska Svenska motståndsrörelsen har varit snabba med att följa utveckling och de ser nedläggningen av Svenskarnas parti som något som kan gynna dem. Det förklarade den ledande aktivisten Emil Hagberg i organisationens podcastsändning. Den senaste tiden har Svenska motståndsrörelsen lagt ut en rad artiklar på sin hemsida för att locka till sig före detta anhängare till Svenskarnas parti.