Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

– Rättegången går framåt i den meningen att vi går igenom anklagelsepunkterna steg för steg, och fler och fler delar av åtalet har bevisats. Det gäller i synnerhet förekomsten av terrororganisation NSU, morden den utfört och Beate Zschäpes roll i dem. Samtliga vittnen har beskrivit henne som en övertygad nynazist i likhet med de två männen, säger Antonia von der Behrens, advokat som företräder en familj från Dortmund vars familjefar mördades av NSU, till Expo Idag.

Den 4 november var det tre år sedan Uwe Mundlos and Uwe Böhnhardt hittades döda i en hyrd husbil i Thüringen. Enligt rättläkaren ska den ena mannen, efter ett de genomfört ett bankrån, ha skjutit sin kamrat för att sedan själv begått självmord. De två männen kopplades snart ihop med Beate Zschäpe. Händelsen blev startpunkten på en utredning som vi ännu inte sett slutet på. Beate Zschäpe, Uwe Mundlos and Uwe Böhnhardt hade utgjort den nazistiska terrorcellen Nationalsozialistischer Untergrund, NSU.

Den efterföljande polisutredningen har kopplat NSU till nio mord på personer med invandrarbakgrund, utförda under perioden 2000 till 2006, plus ett mord på en kvinnlig polis 2007. Dessutom anses cellen ligga bakom ett flertal rån. Trion ska även ha utfört bombdåd.

I maj 2013 ställdes Beate Zschäpe inför rätta i München. Hon står åtalad tillsammans med ytterligare fyra personer som misstänks för att på olika sätt ha hjälpt NSU. Under domstolsförhandlingarna har Beate Zschäpe hitintills vägrat att vittna.

Ett och ett halvt år efter rättegången startade, som är en av de största rättsprocesserna någonsin i landets historia, är många frågor runt NSU fortfarande olösta. Inte minst har polisens och underrättelsetjänstens hantering av morden ifrågasatts. Varför utredde polisen till exempel inte om morden kunde ha rasistiska motiv? Istället lades fokus på att de mördade ska ha ingått i organiserad kriminalitet. Anhöriga till de turkiska invandare som mördades av NSU menar att den tyska regeringen inte uppfyllt sitt löfte att reda ut frågetecknen runt terrorcellen.

Samtidigt finns det uppgifter om att underrättelsetjänsten och polisen ska ha haft ett 20-tal informanter i kretsen kring NSU. Bara några dagar efter att NSU:s existens blivit känd förstördes personakter på underrättelsetjänsten. Det var akter på personer som funnits i kretsen runt terrorgruppen. Frågan varför det gjordes kvarstår. Kritiker menar att det även finns mycket som tyder på att fler personer än vad som framkommit ska ha varit involverade i NSU:s terrorverksamhet.

– Det finns flera stora problem. Ett av de största är att åklagaren tidigt beslutade sig för att NSU bara är en liten cell på tre personer som agerat isolerat, att den inte hade lokala anhängare. Enligt åklagaren var de fåtal som hjälpte dem, och som står inför rätta tillsammans med Zschäpe, ovetande i detalj om planerna och inte medlemmar i NSU. Eftersom åklagaren och den federala polisen utreder fallet med denna snäva syn så saknar vi utredningar om kopplingar till vissa grupper och anhängare inom den nynazistiska scenen, säger Antonia von der Behrens.