Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

En majoritet av den judiska befolkningen i Israel är motståndare till
att den palestinska minoriteten ska ha samma rättigheter som landets
judiska medborgare. Det visar årets rapport från det prestigefyllda
Israel Democracy Institute i Jerusalem. Demokratiinstitutet publicerar
varje år rapporten "Israeliskt demokratiindex" som granskar attityder till
demokrati, mänskliga rättigheter och pressfrihet.

Rapporten konstaterar att det varit en stadig nedgång i allmänhetens
förtroende för de demokratiska institutionerna under de senaste åren. I
årets rapport anser endast 77 procent av befolkningen att "demokrati som
bästa styrelseform". Det är den lägsta på de 20 år rapporten
publicerats. 1999 var motsvarande siffra 90 procent.
56 procent av den judiska delen av Israels befolkning anser även att
"starka ledare kan vara bättre för staten än diskussioner och lagar".

Årets rapport konstaterar samtidigt att hela 77 procent av Israels judar
anser att det borde krävas en specifik judisk majoritet för att fatta
beslut i frågor av avgörande politisk betydelse i staten Israel. 57
procent av de judiska israelerna anser att de palestinier som bor och är
medborgare i Israel ska "uppmuntras att emigrera". Den palestinska
minoriteten utgör idag drygt 20 procent av Israels befolkning.