Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

En del av striden inom partiet har handlat om att Nationaldemokraterna i Haninge lämnat in en motion som ville ge mer pengar till kampen mot antisemitism, en fråga som inte varit helt populär bland de som är uttalade nationalsocialister. Nationalsocialistisk Front och Info-14 har använt det som ammunition mot Nationaldemokraterna som anklagas för förräderi mot den "nationella saken". Motionen undertecknades av partiordförande Anders Steen och Harry Edlund, f.d. ordförande för partiets senioravdelning.

Partiet har inte kommenterat motionen som blivit en infekterad fråga i den nationella rörelsen. Men i natt lades en artikel upp på hemsidan där partisekreterare Vávra Suk och partiideolog Tomas Johansson klargör partiets ståndpunkt i frågan.

"Den tredje motionen handlade i korthet om att antisemitiska tendenser tilltagit i skolorna, särskilt i invandrardominerade skolor (underförstått från muslimer) och att Haninges skolor mer energiskt bör agera mot detta.

Vad gör då den sista motionen så felaktig? ND anser naturligtvis att varje etnisk grupp på jorden har rätt till liv och frihet, men det betyder sannerligen inte att grupperna har rätt att ta med sig sina etniska konflikter till Sverige. Tvärtom är den bästa och hållbaraste lösningen på konflikter etniska grupper emellan just att de inte tvingas integrera sig med varandra."

Det Vávra Suk gör är att han omyndigförklarar partiets ordförande, men det visar sig ha sin logiska förklaring när Expo ringer upp Anders Steen för en kommentar.

- Ja, men jag är inte partiledare längre, säger Anders Steen och skrattar.

- Vi har lämnat in hela Haningeavdelningen. Vi skickade iväg ett pressmeddelande om det igår vid sextiden där vi förklarar varför.

Anders Steen hänvisar vidare till pressmeddelandet om varför Haninge lämnat partiet. Han säger också att pressmeddelandet även skickades till partikansliet. Ett par timmar senare lägger Vávra Suk upp en attack på en partiledare som redan lämnat partiet.

Anders Steen bekräftar dock att det är alla i Haninge som har lämnat, vilket betyder att partiet förlorar sina två kommunala mandat. Fram tills nu har Anders Steen och Marie Sjöqvist suttit som ordinarie och Harry Edlund och Ralph Henning har varit ersättare. Även Bernt From och Roland Carlsson lämnar i Haninge.

I pressmeddelandet skriver de att det är den interna maktkampen som lett till att de lämnar partiet.

"Tiden från i våras och fram till nu har varit fyllt av arbete med att försöka överbrygga motsättningarna internt men det har inte lyckats utan flera ledande personer och kommunföreningar har lämnat partiet i protest mot att partiet idag styrs av en grupp utan social och politisk kompetens, och i strid mot alla de som lagt sitt förtroende till ND som ett demokratiskt parti. Enligt den gruppen är aktivismen huvudsaken, inte det politiska innehållet."

"Det är en tragedi att behöva se hur Nationaldemokraterna med dess fina principprogram så totalt förstörs av människor vars främsta syfte är makt för egen del och där de verkar totalt främmande för att vi tillsammans med svenska folket skall utforma den politiska agendan.

Vår förhoppning är att alla goda krafter så småningom kan samlas i ett annat forum där vi tillsammans öppet och ärligt skapar det nya Sverige."

Extrainsatt årsmöte

På lördag håller Nationaldemokraterna ett extrainsatt årsmöte i Stockholm. Bakgrunden är den hårda interna strid som blossade upp i full skala under sommaren, och där halva partistyrelsen valt att lämna partiet.

Nationaldemokraternas partiledare Anders Steen har pendlat mellan de olika politiska lägren. Till en början var han anhängare av den sida som tidigare under hösten fick nog och lämnade partiet, för att byta fot i sista sekund och ställa sig bakom den falang med Marc Abramsson och Vávra Suk som nu leder partiet.

För en månad sedan avslöjade Expo det interna kriget som slagit hårt mot partiet.

När Expo intervjuade Anders Steen, efter att halva partistyrelsen lämnat var han säker på att partiet nu var enat.

- Jag är övertygad om att jag kvarstår som partiordförande även efter det extrainkallade riksårsmötet, sa han då.

För en månad sedan så halverades Nationaldemokraternas partistyrelse. Igår halverades partiets politiska inflytande. Nu har partiet endast mandat i Södertälje kommun.

Ekonomiska problem

Detta kommer också att ställa till det rent ekonomiskt för partiet som har en hyra på runt 10 000 kronor att betala för partikansliet och telefonräkningar på runt 5 000 kronor i månaden. Det partistöd som Nationaldemokraterna fått in från Haninge har uppgått till drygt 70 000 kronor per år. Dessutom utgår ett gruppledararvode på drygt 7 000 kronor per månad. Totalt har partiet därmed kunnat inkassera runt 150 000 kronor per år.

På lördag väljer Nationaldemokraterna ny partistyrelse. Till posten som partiordförande har Marc Abramsson tidigare velat se antingen Jonas de Geer, Tomas Johansson med den nya posten som partiideolog eller Jörgen Kromann som är ordförande för partiets syddistrikt. På de bilder som publicerades igår om det extra årsmötet så är det Tomas Johansson som hålls fram. Själv säger han i en kommentar till Expo att han inte kandiderar till posten som partiordförande.

- Nej, så mycket kan jag säga att jag inte kandiderar till ordförandeposten, men i övrigt får jag hänvisa till dokumentet som vi publicerat på hemsidan.

För bakgrund, läs artikeln Nationaldemokraterna splittras