Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Den tyska förbundsdagen ställde på lördagen in allt statligt stöd till det högerextrema partiet NPD. Anledningen är att partiet inte betalat 11,3 miljoner kronor i skadestånd som man ålagts betala efter att ha slarvat med sin ekonomiska redovisning.

Tyska partier får 7,5 kronor för varje röst de får i val till regionala, federala eller EU-val. Bidraget sänks till 6,5 kr kronor per röst om partiet får mer än fyra miljoner röster. Dessutom tillkommer andra bidrag. NPD skulle ha fått ett bidrag på över en miljon kronor för det sista kvartalet 2012, pengar man nu alltså blir utan.

Partistödet är viktiga för NPD, som befinner sig i konstant ekonomisk kris. Enligt Spiegel Online fick partiet ut närmare tolv miljoner kronor i statligt bidrag 2011, vilket var 41,9 procent av partiets totala inkomst. Partiet hade redan då stora skulder. Enligt redovisningsredogörelsen för 2011 hade man skulder på mer än 8,5 miljoner kronor.

I slutet av förra året röstade den tyska senaten, Bundesrat, om att inleda en process för att förbjuda partiet. Huruvida processen blir av eller inte är dock upp till regeringen, som väntas ta det slutliga beslutet i frågan under året.